ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ EKOMI

I. Προϋποθέσεις και Κανόνες Αξιολόγησης για Κριτικές με βάση τις συναλλαγές

Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο να μοιραστείτε την άποψη σας.

Η γνώμη σας βοηθάει τους άλλους καταναλωτές να έχουν καλύτερη εικόνα για το τι να περιμένουν από τους παρόχους και/ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Κάθε κριτική που υποβάλλεται – είτε είναι θετική είτε αρνητική – θα περιλαμβάνεται στις στατιστικές αξιολόγησης της εν λόγω εταιρείας ή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αξιολογούνται, και είναι μέρος των στοιχείων εμπιστοσύνης της eKomi, όπως το πιστοποιητικό σελίδας, το widget και η σφραγίδα, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες αξιολόγησης που αναφέρονται παρακάτω. Υποβάλλοντας τα σχόλια σας, αποδέχεστε να συμμορφωθείτε με αυτούς τους κανόνες.

Κατά κύριο λόγο, η γνώμη σας πρέπει να εκφράζεται με ευγενικό και εποικοδομητικό τρόπο και πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά. Μπορούμε να κινηθούμε νομικά απέναντι σε αναληθείς ισχυρισμούς.

Οι αξιολογήσεις του παρόχου και των προϊόντων θα εμφανίζονται και θα υπολογίζονται ξεχωριστά. Απαγορεύεται ο συνδυασμός και των δύο.

Οι εταιρείες δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να προσπαθούν να επηρεάσουν τις απόψεις των αξιολογητών όταν αφήνουν τα σχόλια τους.

1. Όροι / Οδηγίες για την Υποβολή Σχολίων

a. Μια κριτική αποτελείται από μια βαθμολόγηση με αστέρια κι ένα γραπτό σχόλιο. Μπορεί να συνοδεύεται από εικόνες και βίντεο, αρκεί η eKomi να παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Στους όρους που ακολουθούν, ο όρος «κριτική» περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση με αστέρια, το γραπτό σχόλιο και ενδεχομένως κάποιες σχετικές εικόνες και/ή βίντεο.

β. Η προϋπόθεση για την υποβολή σχολίων αφορά τη σύναψη μιας σύμβασης (πραγματοποίηση μιας συναλλαγής), μεταξύ του ατόμου που ασκεί την κριτική και του παρόχου, για την απόκτηση των προϊόντων ή των αντίστοιχων υπηρεσιών. Αυτό το συμβόλαιο σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλετε μια eKomi αξιολόγηση. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και δεν έχετε λάβει σύνδεσμο αξιολόγησης, μπορείτε να τον ζητήσετε από την eKomi αποδεικνύοντας ότι έχετε συνάψει μια σύμβαση με τον πάροχο όπως αναφέρεται παραπάνω.

γ. Μια αξιολόγηση μπορεί να καταχωρηθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα που θα λάβετε τον σύνδεσμο. Μετά από αυτό το διάστημα, ο σύνδεσμος δε θα λειτουργεί.

δ. Μόνο το άτομο εκείνο που είχε μια επαληθεύσιμη εμπειρία με τον πάροχο μπορεί να αφήσει σχόλια.

ε. Δεν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για την καταχώρηση ή τη δημοσίευση μιας αξιολόγησης.

2. Χορήγηση Δικαιωμάτων

α. Υποβάλλοντας μια κριτική, παραχωρείτε στην eKomi το απόλυτο (μη-αποκλειστικό) δικαίωμα μεταβίβασης και αδειοδότησης να αντιγράψει, μοιράσει, επεξεργαστεί (σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις και τη ρύθμιση των Κανόνων Επικοινωνίας) και να αναπαράγει δημόσια (συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης της αξιολόγησης) την αξιολόγηση (βλ. παράγραφο 1.α) δωρεάν.

β. Η eKomi έχει το δικαίωμα να εντάσσει αξιολογήσεις των δικών της ιστοσελίδων και να παρέχει σε τρίτους, συγκεκριμένα στους εν λόγω εμπόρους και σε συνεργάτες που συνδέονται με τις κριτικές eKomi (π.χ. Google), το δικαίωμα να αναπαράγουν, διανέμουν και δημοσιοποιήσουν την αξιολόγηση στο διαδίκτυο αλλά και offline, ιδίως και για σκοπούς διαφήμισης.

3. Μη Αποδεκτό Περιεχόμενο για τα Σχόλια στις Κριτικές

Το παρακάτω περιεχόμενο δεν είναι αποδεκτό στις αξιολογήσεις:

 • Εγκληματικό και γενικά παράνομο περιεχόμενο, συγκεκριμένα ύβρεις, συκοφαντίες, παράνομες απειλές, υβριστικά σχόλια, αναληθή γεγονότα, ακατάλληλο περιεχόμενο για ανηλίκους, περιεχόμενο που υποστηρίζει τη βία, τις διακρίσεις, τον ρατσισμό, κλπ.
 • Περιεχόμενο που μπορεί ή φαίνεται πιθανό να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, άλλα αποκλειστικά ή προσωπικά δικαιώματα τρίτων
 • Δηλώσεις που αφορούν το θεραπευτικό αποτέλεσμα και την αποτελεσματικότητα φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ιατρικές εφαρμογές ή διαδικασίες, θεραπείες, κλπ.
 • Σαφείς πληροφορίες σχετικά με τιμές ή άλλες δαπάνες (π.χ. έξοδα αποστολής)
 • Προσωπικά δεδομένα (συγκεκριμένα ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις IP, ταυτότητες πελατών, αναγνωριστικά παραγγελιών, στοιχεία πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών, όρια ασφάλισης, ηλικία, ημερομηνίες γέννησης) καθώς και τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν μια εταιρεία: ονόματα εταιρειών, μάρκες, δεδομένα τηλεπικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου/φαξ, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Αναπαραγωγή ατομικής επικοινωνίας (π.χ. αποσπάσματα από επικοινωνία μέσω e- mail)
 • (Υπερ-) σύνδεσμοι σε εξωτερικό περιεχόμενο ή κείμενα
 • Περιεχόμενο χωρίς πληροφοριακή αξία (π.χ. ανούσιες ακολουθίες αριθμών, ακολουθίες γραμμάτων, σύμβολα)
 • Σχόλια που αναφέρονται αποκλειστικά σε άλλες κριτικές
 • Δηλώσεις για προϊόντα που έγιναν στο πλαίσιο μιας κριτικής εμπόρου
 • Δηλώσεις για εμπόρους που έγιναν μέσα σε μια κριτική προϊόντων
 • Άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε ανταγωνιστές ή στα προϊόντα τους, ή αναφορές στον κατασκευαστή του προϊόντος που αξιολογείται. Επιτρέπονται γενικές αναφορές χωρίς να παρέχονται πληροφορίες για τους παρόχους ή τα προϊόντα
 • Κριτικές που αναφέρονται αποκλειστικά σε άλλα σχόλια, άλλους εμπόρους ή άλλα προϊόντα από αυτά για τα οποία γίνεται η αξιολόγηση.

4. Μη Αποδεκτές Κριτικές

Οι ακόλουθες κριτικές δε γίνονται αποδεκτές:

 • Κριτικές στις οποίες η βαθμολόγηση με τα αστέρια και τα σχόλια είναι αντιφατικά (π.χ. βαθμολόγηση με 1 αστέρι και ένα απόλυτα θετικό σχόλιο)
 • Κριτικές που δικαιολογούνται από περιστάσεις που δε φαίνονται να σχετίζονται με την απόδοση της εταιρείας που αξιολογείται ή με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αξιολογείται (π.χ. ένας έμπορος λαμβάνει άσχημες κριτικές επειδή το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ατόμου που αξιολογεί. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δοθεί αρνητική κριτική στο προϊόν και όχι στον έμπορο).
 • Κριτικές προϊόντων που καταχωρήθηκαν στο πλαίσιο μιας αξιολόγησης του εμπόρου και το αντίστροφο. Η eKomi έχει το δικαίωμα να τις μεταφέρει στη σωστή κατηγορία.
 • Κριτικές στις οποίες η βαθμολόγηση με τα αστέρια και/ή τα σχόλια της κριτικής αποδίδονται σε περιστάσεις που δεν αποτελούν ευθύνη του παρόχου (π.χ. καθυστερήσεις στην παράδοση εξαιτίας απεργίας των ταχυδρόμων) ή μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από το άτομο που ασκεί την κριτική πριν τη λήξη του συμβολαίου (π.χ. μεγαλύτερος χρόνος παράδοσης αναφερόταν στη σελίδα του προϊόντος

5. Μετάδοση Εικόνας και Βίντεο

a. Η παράγραφος 3 ισχύει επίσης για τις υποβληθέντες εικόνες και βίντεο. Το περιεχόμενο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν είναι αποδεκτό για τις εικόνες και τα βίντεο.

β. Εικόνες και βίντεο μπορούν να υποβληθούν στην eKomi εάν και εφόσον:

 • το άτομο που ασκεί την κριτική έχει όλα τα δικαιώματα, συγκεκριμένα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που είναι απαραίτητα για την αναπαραγωγή, διανομή και δημόσια προβολή της εικόνας ή του βίντεο και του περιεχομένου τους (π.χ. κείμενα, φωτογραφίες, μουσική, κλπ. που αναπαράγονται εκεί) και είναι ανεξάρτητο από δικαιώματα τρίτων. Το άτομο πρέπει να κατέχει τα δικαιώματα και να τα παραχωρεί στην eKomi σύμφωνα με την παράγραφο 2, και
 • όλα τα άτομα που παρουσιάζονται σε αυτό το υλικό έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους για το περιεχόμενο που προβάλλεται στο διαδίκτυο

6. Διαχείριση Σχολίων από την eKomi

α. Η eKomi θα εκτιμήσει όλες τις αξιολογήσεις που υποβάλλονται (θετικές και αρνητικές) για μη αποδεκτό περιεχόμενο πριν τις δημοσιοποιήσει.

β. Η eKomi συνήθως θα διαγράψει ή θα αποκρύψει μη αποδεκτό περιεχόμενο σε κριτικές, π.χ. αντικαθιστώντας το με αστερίσκο (***), ενώ θα διατηρήσει τη βαθμολόγηση με τα αστέρια και το υπόλοιπο περιεχόμενο. Ολόκληρη η κριτική θα διαγραφεί αν κριθεί κατάλληλο και/ή απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ιδίως αν μια αρνητική κριτική βασίζεται σε δηλώσεις που μπορούν να αποδειχτούν ότι είναι αναληθείς ή πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αναληθείς.

γ. Η eKomi μπορεί να διαγράψει πλήρως ή ένα μέρος από αυτές τις κριτικές εάν:

 • η eKomi ή ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να το κάνει λόγω νόμου ή εντολής από τη διοίκηση,
 • ο έμπορος ή το άτομο που αξιολογεί έχει αναλάβει την υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο μιας σοβαρής δήλωσης ασφαλιστικών μέτρων προς κάποιον τρίτο, να αφαιρέσει ή να έχει αφαιρέσει τα σχόλια της αξιολόγησης και/ή τη βαθμολόγηση με τα αστέρια,
 • η eKomi – έχοντας λάβει υπόψη όλες αυτές τις περιπτώσεις – κρίνει ότι η κριτική μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα της εταιρείας και/ή τα δικαιώματα κάποιου τρίτου επειδή το σχόλιο περιέχει αναληθείς ή παράνομες δηλώσεις,
 • η eKomi έχει λόγο να πιστεύει ότι η κριτική βασίζεται σε υβριστικές ή καταχρηστικές πράξεις ή σε πράξεις του πελάτη ή κάποιου τρίτου με στόχο να προκαλέσουν βλάβη,;
 • οι λόγοι καταχώρησης μιας κριτικής σχετίζονται με περιστάσεις τις οποίες η εταιρεία δε μπορεί προφανώς να αιτιολογήσει;
 • • υπάρχουν άλλες περιστάσεις στις οποίες η παρέμβαση από την eKomi θεωρείται απαραίτητη.

δ. Μια εικόνα και/ή ένα βίντεο υποβάλλεται, το οποίο περιέχει μη αποδεκτό περιεχόμενο. Σε καμία περίπτωση η eKomi δε θα αλλάξει, κόψει, κλπ αυτό το περιεχόμενο για να πληροί τις προϋποθέσεις.

ε. Κριτικές για το προϊόν που υποβάλλονται με στόχο την κριτική του εμπόρου ή το αντίστροφο μπορούν να μετακινηθούν από την eKomi στην σωστή κατηγορία.

στ. Η eKomi μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε όσους έχουν υποβάλλει μη αποδεκτές κριτικές να υποβάλλουν ξανά μια κριτική.

7. Διάλογος με Πελάτες

α. Αν έχετε καταχωρήσει το e-mail σας κατά την υποβολή της κριτικής σας, η εταιρεία που αξιολογείται ή η εταιρεία που κατασκευάζει το προϊόν που αξιολογείται μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε τα σχόλια σας.

β. Η συμμετοχή στον διάλογο με τον πελάτη είναι εθελοντική. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία δικαιολογία.

II. Προϋποθέσεις και Κανόνες Αξιολόγησης για Κριτικές που δε βασίζονται στις συναλλαγές και Κριτικές που διεξάγονται από την eKomi για τον ρόλο της ως Πάροχος Υπηρεσιών για έναν Πελάτη

1. Οι όροι που αναφέρονται κάτω από την παράγραφο I. “Προϋποθέσεις και Κανόνες Αξιολόγησης για Κριτικές με βάση τις συναλλαγές» εφαρμόζονται κι εδώ αντίστοιχα, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α. Οι απόψεις δε χρειάζεται να βασίζονται στις συναλλαγές και η σύναψη σύμβασης για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ανάμεσα σε εσάς και τον έμπορο δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

β. Η μέθοδος και ο σκοπός της έρευνας αξιολόγησης διεξάγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο πελάτης. Η eKomi ενεργεί ως πάροχος τεχνικών υπηρεσιών.

γ. Παρόλο που οι απόψεις επανεξετάζονται από την eKomi για πιθανόν μη αποδεκτό περιεχόμενο και αντιμετωπίζονται αναλόγως, δεν περιλαμβάνονται στις στατιστικές των κριτικών με βάση τις συναλλαγές και δεν αποτελούν μέρος των στοιχείων εμπιστοσύνης της eKomi. Αντιθέτως, αναγνωρίζονται και παρουσιάζονται ως απόψεις της eKomi που δε βασίζονται στις συναλλαγές.

δ. Η μορφή της δημοσίευσης για κριτικές που δε βασίζονται στις συναλλαγές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες που δίνει ο πελάτης.

2. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και για την τήρηση των κανονισμών προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η ίδια η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω:

α. Τον τρόπο με τον οποίο οι τελικοί χρήστες ενημερώνονται για τη δυνατότητα να υποβάλλουν βαθμολογία με αστέρια και σχόλια, καθώς και για την απόκτηση των απαραίτητων δηλώσεων συναίνεσης από τους τελικούς χρήστες

β. Να ελέγχει τη νόμιμη εισαγωγή διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου τους) που θα προβάλλειο τη βαθμολόγηση με τα αστέρια και τα σχόλια που δίνονται για την εταιρεία και/ή τα προϊόντα της. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν τους νόμους ανταγωνισμού και διαφήμισης (π.χ. σύμφωνα με το νόμο για τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων), και

γ. Να επαληθεύει τις νόμιμες προϋποθέσεις που αφορούν τον ανταγωνισμό, την προστασία δεδομένων και άλλους νόμους που αφορούν την απόκτηση των απαραίτητων δηλώσεων συναίνεσης από τους τελικούς χρήστες.

δ. Η EKOMI ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

III. Γενικοί Κανόνες Επικοινωνίας για Όλους τους Χρήστες των Υπηρεσιών της eKomi

Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν για κάθε επικοινωνία που αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από την eKomi:

Όλες οι επικοινωνίες πρέπει να είναι ευγενικές, εποικοδομητικές και βασισμένες σε γεγονότα. Μπορεί να ληφθεί νομική δράση απέναντι σε αναληθείς ισχυρισμούς.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παραβίασης των κανόνων επικοινωνίας της eKomi, η eKomi μπορεί να απενεργοποιήσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην eKomi.

Το παρακάτω περιεχόμενο δεν είναι αποδεκτό και μπορεί να διαγραφεί από την eKomi:

 • Εγκληματικό και παράνομο περιεχόμενο, συγκεκριμένα ύβρεις, συκοφαντίες, παράνομες απειλές, συκοφαντική κριτική, ισχυρισμοί για αναληθή γεγονότα, περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους, περιεχόμενο που υποστηρίζει τη βία, τις διακρίσεις, το ρατσισμό, κλπ.
 • Περιεχόμενο το οποίο μπορεί ή ενδέχεται να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, άλλα αποκλειστικά ή προσωπικά δικαιώματα τρίτων
 • Δηλώσεις που αφορούν το θεραπευτικό αποτέλεσμα και την αποτελεσματικότητα φαρμακευτικών προϊόντων και συσκευών, ιατρικών εφαρμογών ή διαδικασιών, θεραπειών, κλπ.
 • Σαφείς πληροφορίες σχετικά με τιμές ή άλλες δαπάνες (π.χ. έξοδα αποστολής)
 • Προσωπικά δεδομένα (συγκεκριμένα ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις IP, ταυτότητες πελατών, αναγνωριστικά παραγγελιών, στοιχεία πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών, όρια ασφάλισης, ηλικία, ημερομηνίες γέννησης) καθώς και τα παρακάτω δεδομένα που αφορούν την εταιρεία: ονόματα εταιρειών, μάρκες, δεδομένα τηλεπικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου/φαξ, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Αναπαραγωγή ατομικής επικοινωνίας (π.χ. αποσπάσματα από επικοινωνία μέσω e- mail)
 • (Υπερ-) σύνδεσμοι σε εξωτερικό περιεχόμενο ή κείμενα
 • Περιεχόμενο χωρίς πληροφοριακή αξία (π.χ. ανούσιες ακολουθίες αριθμών, ακολουθίες γραμμάτων, σύμβολα)
 • Σχόλια που αναφέρονται αποκλειστικά σε άλλες κριτικές
 • Δηλώσεις για προϊόντα που έγιναν στο πλαίσιο μιας κριτικής του εμπόρου
 • Δηλώσεις για εμπόρους που έγιναν μέσα σε μια κριτική προϊόντων
 • Άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε ανταγωνιστές ή στα προϊόντα τους, ή αναφορές στον κατασκευαστή του προϊόντος που αξιολογείται. Επιτρέπονται γενικές αναφορές χωρίς να παρέχονται πληροφορίες για τους παρόχους ή τα προϊόντα
 • Κριτικές που αναφέρονται αποκλειστικά σε άλλες κριτικές, άλλους έμπορους ή άλλα προϊόντα από αυτά που εξετάζονται.