ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

eKomi Holding GmbH
Zimmerstr. 11, 10969
Βερολίνο, Γερμανία

Εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί:

Michael Ambros, Gunther Schmidt


Κεντρικά Γραφεία

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ σύμφωνα με την § 27 a το νόμο περί Φόρου επί των

Πωλήσεων - USID: DE 815890319


Εμπορικό μητρώο:

HRB 189779 B Amtsgericht Berlin-Charlottenburg


Αρμόδιο μέρος σύμφωνα με §18 Παράγραφος 2 της Κρατικής Σύμβασης για τις Υπηρεσίες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (MDStV): Michael Ambros


Επικοινωνία:

Τηλ.: 030-2000 444 999 (Ερωτήματα θα απαντώνται εντός 24 ωρών)

Φαξ: 030-2000 444 998

Email: info@ekomi.de


Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του γερμανικού νόμου για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παραπέμψουμε στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Πλατφόρμα ΗΕΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία μπορείτε να


επισκεφτείτε στη διεύθυνση


http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ωστόσο, η eKomi Holding GmbH δεν συμμετέχει στη διαδικασία της πλατφόρμας ούτε και σε άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον μιας αρχής διακανονισμού διαφορών και δεν έχει καμία σχετική υποχρέωση.

Τα παρόντα στοιχεία έκδοσης ισχύουν και για τα εξής προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: