ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Η eKomi Holding GmbH, Berlin, Zimmerstr. 11, 10969 Berlin, Germany, HRB 189779 B (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg) εκτός αν ενεργεί ως διαχειριστής μέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας της eKomi, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με ένα άτομο.

1. Χρήση των Ιστοσελίδων της eKomi

Σε γενικές γραμμές, η χρήση της ιστοσελίδας μας δεν απαιτεί την παροχή δεδομένων που σχετίζονται με ένα άτομο. Σε περίπτωση που συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα (για παράδειγμα, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.) στις ιστοσελίδες μας, αυτά τα δεδομένα, όσο είναι δυνατόν, παρέχονται πάντα εθελοντικά. Η νόμιμη βάση για επεξεργασία στο πλαίσιο της συναίνεσης είναι το Άρθρο 6(1)(a) του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Οι αξιολογητές έχουν την επιλογή να ζητήσουν έναν σύνδεσμο αξιολόγησης μέσω του πιστοποιητικού σελίδας που παρέχεται από την eKomi εάν αποδεδειγμένα δεν έχουν λάβει σύνδεσμο αξιολόγησης από τον πάροχο τους και το αίτημα αιτιολογείται σύμφωνα με τους κανόνες επικοινωνίας· να κάνουν ένα παράπονο ή να κάνουν μια ερώτηση σχετικά με μια κριτική. Η συναλλαγή πρέπει να βασίζεται σε ένα τιμολόγιο ή σε άλλα έγγραφα. Η παράδοση του τιμολογίου ή άλλων εγγράφων και τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτά είναι εκούσια και χρειάζονται για την επαλήθευση της συναλλαγής και την καταλληλόλητα για να σας παρέχουμε ένα σύνδεσμο αξιολόγησης. Πληροφορίες που δεν έχουν σχέση με την απόδειξη της συναλλαγής μπορούν να διαγραφούν από τον αξιολογητή. Τα έγγραφα που παρέχονται θα καταστραφούν μετά την επιβεβαίωση. Δε θα χορηγηθούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στη μετάδοση των δεδομένων μέσω του Ίντερνετ (π.χ. επικοινωνία μέσω e-mail) μπορεί να υπάρχουν κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων. Δια του παρόντος απαγορεύεται ρητά σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης ψηφιακού αποτυπώματος, με στόχο την αποστολή αυθαίρετων διαφημίσεων και ενημερωτικού υλικού. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν το δικαίωμα να κινούνται νομικά σε περίπτωση που έχουν αποσταλεί πληροφορίες αυθαίρετης διαφήμισης, για παράδειγμα μέσω ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

2. Χρήση των Διευθύνσεων IP, Ρυθμίσεις Προγράμματος Περιήγησης, Τοποθεσία

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της eKomi website, καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας. Η διεύθυνση IP είναι η αριθμητική διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιμοποιείται για επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και τη ζώνη ώρας. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να μπορούμε να εντοπίσουμε τον υπολογιστή που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κατάχρησης ή παράνομων ενεργειών που συνδέονται με τις επισκέψεις ή τη χρήση της Ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP για να καθορίσουμε την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας (σε επίπεδο πόλης) ώστε να γνωρίζουμε ποιοι από τους Όρους & τις Προϋποθέσεις μας ισχύουν στη χρήση της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών μας. Η νόμιμη βάση είναι το Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 κείμενο b ΓΚΠΔ. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής δεν επιτρέπουν καμία άμεση αναφορά στο άτομο σας – συγκεκριμένα, αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP μόνο σε σύντομη, ανώνυμη μορφή. Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται για 30 ημέρες και αρχειοθετούνται μετά την επακόλουθη ανωνυμία.

 

3. Newsletters και ενημερωτικά email

a. Πελάτες της eKomi

Συλλέγουμε τα δεδομένα των πελατών μας που εγγράφονται εάν επιθυμούν να λαμβάνουν το newsletter μας ή επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με το λογαριασμό τους, π.χ. τα τιμολόγια. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο αυτές τις προσφορές, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dataprotection@ekomi.de.

b. Τελικοί Πελάτες των Πελατών μας

Οι πελάτες μας ενεργούν ως πελάτες της υπηρεσίας eKomi και συνεπώς είναι υπεύθυνοι ως Ελεγκτές Δεδομένων. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) τη συμμόρφωσή του με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Η εταιρεία είναι επίσης υπεύθυνη για:

i. το πως να απευθύνεται στους τελικούς χρήστες, να τους ενημερώνει για τη δυνατότητα να αφήσουν κριτικές & αξιολογήσεις βασισμένες στα αστέρια, και να αποκτά την απαραίτητη συγκατάθεση για να επικοινωνήσουν μαζί τους και να ασκήσουν μια κριτική,

ii. να ελέγχει τη νόμιμη δυνατότητα εισαγωγής της διαφήμισης συγκεκριμένων κριτικών και αξιολογήσεων (συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου με τον οποίο διαφημίζονται) σεβόμενη την εταιρεία και/ή τα προϊόντα της, συγκεκριμένα από πλευράς ανταγωνισμού και διαφήμισης (για παράδειγμα, υπό τον Νόμο για Ναρκωτικά και Γιατροσόφια), και

iii. να εξετάζει τον ανταγωνισμό, την προστασία δεδομένων και άλλες νόμιμες απαιτήσεις και να αποκτά την απαραίτητη μορφή συγκατάθεσης από τους τελικούς χρήστες.

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EKOMI ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

 

4. Φύση και Σκοπός της Επεξεργασίας Δεδομένων

Η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον επεξεργαστή προκύπτει από το κύριο συμβόλαιο με τον πελάτη μας. Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες και σκοπούς:

α. Δημιουργία Κριτικής

β. Επανέλεγχος Κριτικής

γ. Υπηρεσίες marketing (συμπεριλαμβανομένης της SEO βελτιστοποίησης) & τη διαχείριση της φήμης (συμπεριλαμβανομένων της διάταξης των πιστοποιητικών σελίδας, τις σφραγίδες & τα βραβεία)

δ. Συλλογή δεδομένων, ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί ως μέρος της υπηρεσίας

Για πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν, παρακαλώ ρωτήστε απευθείας τον πελάτη / πάροχο υπηρεσιών. Ως μέρος των προϋποθέσεων των πληροφοριών, η eKomi παρέχει πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Παρακαλώ κάντε μια ερώτηση στο: dataprotection@ekomi.com

   

5. Κατηγορίες Ατόμων που Επηρεάζονται

  Η παρακάτω λίστα προκύπτει από το κύριο συμβόλαιο της eKomi με τους πελάτες μας, οι οποίοι ενεργούν ως πελάτες (δηλαδή ελεγκτές δεδομένων) και μπορούν να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:  

α. Πελάτες

β. Μελλοντικοί Πελάτες

γ. Τελικοί πελάτες

δ. Υπάλληλοι που έχουν ειδοποιηθεί εκ μέρους των πελατών μας να υποβάλλουν μια κριτική

ε. Μελλοντικοί πελάτες, τελικοί πελάτες ή υπάλληλοι των πελατών μας που παρέχουν δεδομένα για να υποβάλλουν κριτικές

Για πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πελάτη / πάροχο υπηρεσιών μας. Ως μέρος των προϋποθέσεων για τις πληροφορίες, η eKomi παρέχει πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Παρακαλώ κάντε μια ερώτηση στο: dataprotection@ekomi.com

 

6. Είδη Προσωπικών Δεδομένων

 

Η παρακάτω λίστα με τα είδη προσωπικών δεδομένων προκύπτει από το κύριο συμβόλαιο της eKomi με τους πελάτες μας, οι οποίοι ενεργούν ως πελάτες (δηλαδή ελεγκτές δεδομένων) και μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα:

 

a. Προσωπικά δεδομένα (όνομα, χαιρετισμός, τίτλος / πτυχίο πανεπιστημίου, ημερομηνία γέννησης)

β. Λεπτομέρειες επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση)

γ. Δεδομένα συμβολαίου (λεπτομέρειες συμβολαίου, υπηρεσίες, αριθμός πελάτη)

δ. Δεδομένα απασχόλησης

ε. Φωτογραφίες

στ. Βίντεο

ζ. Δεδομένα ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση IP, ιστοσελίδα που είχατε πρόσβαση, λεπτομέρειες της συσκευής που χρησιμοποιείτε, λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα περιήγησης)

η. Άλλες λεπτομέρειες (μέγεθος, χρώμα μαλλιών, κλπ.)

Για πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται, παρακαλώ ρωτήστε τον πελάτη μας / τον πάροχο υπηρεσιών σας. Ως μέρος των προϋποθέσεων των πληροφοριών, η eKomi παρέχει πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Παρακαλώ κάντε μια ερώτηση στο: dataprotection@ekomi.com

7. Αποθήκευση δεδομένων και διαγραφή

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται σε μια κριτική ελέγχονται από την Ομάδα Διαχείρισης των Κριτικών από τους Πελάτες σύμφωνα με τους κανόνες επικοινωνίας της eKomi. Μετά από αυτή τη διαδικασία, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να τα δουν μέσα στο σύστημα μας μόνο οι διαχειριστές και οι υπεύθυνοι της Ομάδας Διαχείρισης Κριτικών από τους Πελάτες και θα διαγραφούν από τα συστήματα της eKomi μόλις το κύριο συμβόλαιο του πελάτη διακοπεί από την eKomi.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον αιτούντα ως μέρος του διαλόγου με τους πελάτες θα διαγραφούν από το σύστημα της eKomi μόλις λήξει ο λογαριασμός και το κύριο συμβόλαιο του πελάτη.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από τον αιτούντα στον επεξεργαστή ως μέρος ενός παραπόνου ή μιας αναζήτησης συνδέσμου κριτικής θα διαγραφούν από την eKomi μόλις ολοκληρωθεί το θέμα. Η eKomi θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα από τα συστήματα της.

Μετά τη λήξη του κύριου συμβολαίου του πελάτη, η eKomi είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα προσωπικά δεδομένα στον πελάτη, συμπεριλαμβανόμενων των εγγράφων και των αποτελεσμάτων επεξεργασίας που δημιουργήθηκαν αναφορικά με τη συμβατική σχέση με σκοπό να συμμορφωθεί με την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Αυτό επίσης ισχύει για κάθε αντίγραφο των δεδομένων στην eKomi. Αυτό δεν ισχύει για τα δεδομένα που δημιουργούνται αναφορικά με μια υπηρεσία εξωτερικού συνεργάτη που τίθεται σε λειτουργία από τον πελάτη (όπως είναι το Google Feed)· αυτά τα δεδομένα διαγράφονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόχου της υπηρεσίας του εξωτερικού συνεργάτη μετά τη λήξη του κύριου συμβολαίου του πελάτη. Τα δεδομένα που έχουν γίνει ιδιοκτησία της eKomi σύμφωνα με το κύριο συμβόλαιο του πελάτη δε θα διαγραφούν μετά το τέλος του συμβολαίου, αλλά θα διατηρηθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

8. Πληροφορίες για Παιδιά

Η ιστοσελίδα μας δεν είναι σχεδιασμένη για παιδιά. Αν αντιληφθείτε ότι ένα παιδί κάτω των 13 χρόνων έχει καταχωρήσει προσωπικά δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

9. Διαχειριστές και μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε περιοχές εκτός της ΕΕ

Χρησιμοποιούμε εταιρείες από το εξωτερικό για τη συντήρηση της τεχνικής λειτουργίας της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Αυτές οι εταιρείες είναι οι διαχειριστές των προσωπικών δεδομένων για τους οποίους εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για την προστασία δεδομένων. Συμφωνώντας με αυτή την πολιτική, συμφωνείτε ότι μπορούμε επίσης να έχουμε τα δεδομένα για τα οποία εσείς είστε υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων που επεξεργάζονται από τον ίδιο διαχειριστή.

Έχουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με αυτούς τους διαχειριστές και δηλώνουν ότι τους επιτρέπεται μόνο να δρουν σύμφωνα με τις οδηγίες μας Συμφωνώντας με αυτή την Πολιτική, μας δίνετε το δικαίωμα να παρέχουμε τους Διαχειριστές Παραγγελιών με τέτοιες οδηγίες επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική και τους στόχους της Ιστοσελίδας.

Οι διαχειριστές έχουν πάρει λογικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες δεν καταστρέφονται, ζημιώνονται, χάνονται, αποκαλύπτονται, χρησιμοποιούνται λανθασμένα ακούσια ή με παράνομο τρόπο ή δεν επεξεργάζονται από ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο παραβαίνοντας τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Μετά από αίτημα σας – και πιθανόν για ένα ωριαίο αντίτιμο που εφαρμόζεται στον διαχειριστή της παραγγελίας εκείνη την στιγμή – ο διαχειριστής πρέπει να σας παρέχει πληροφορίες που αποδεικνύουν επαρκώς ότι έχουν παρθεί τα παραπάνω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

Μερικοί από αυτούς τους διαχειριστές και τους παρόχους υπηρεσιών τρίτων βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μας δίνετε την συγκατάθεση σας να χρησιμοποιήσουμε τους διαχειριστές σε μη ασφαλείς τρίτες χώρες με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα νόμιμο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων και εξασφαλίζει την επαρκή προστασία αυτών, για παράδειγμα εάν ο διαχειριστής είναι μέρος της Ασπίδας Απορρήτου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής.

10. Υπεύθυνος για την Προστασία Δεδομένων

Η eKomi επιβεβαιώνει ότι σύμφωνα με τους ΓΚΠΔ διορίζεται ένας υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων για να ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια δεδομένων που αφορούν τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Επί του παρόντος ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για την eKomi είναι:

Kathrin Schürmann

Rechtsanwältin

ISiCO Datenschutz GmbH

Am Hamburger Bahnhof 4 │ 10557 Berlin

T: +49 (0)30-213 00 28 50 │ F: +49 (0)30-213 00 28 99

dataprotection@ekomi.dewww.isico-datenschutz.de

11. Χρήση Cookies

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη στην ιστοσελίδα μας και να παρέχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες χρησιμοποιούμε τα επονομαζόμενα cookies σε μερικές από τις σελίδες μας. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποθηκεύονται στη συσκευή σας και διατηρούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και δεδομένα για την ανταλλαγή με το σύστημα μας μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά τη λήξη της περιήγησης, δηλαδή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας. Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησης σας την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε.

Τα Cookies δεν περιέχουν δεδομένα που σχετίζονται με ένα άτομο και επομένως δε μπορούν να αντιστοιχηθούν σε έναν συγκεκριμένο χρήστη. Πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποια cookies είναι ήδη τοποθετημένα μόλις μπείτε στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για την εγκατάσταση των cookies και να αποφασίζετε εσείς για το αν θα αποδεχτείτε ή θα απορρίψετε τα cookies για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά. Αν δεν αποδεχτείτε τα cookies, η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας μπορεί να περιοριστεί.

Παρακαλώ παρατηρήστε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και πώς να αναβαθμίσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

1. Απαιτούμενα Cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν για παράδειγμα cookies τα οποία σας επιτρέπουν να συνδεθείτε στην περιοχή του πελάτη μας ή να προσθέσετε κάτι στο καλάθι αγορών σας. Η νόμιμη βάση είναι το Άρθρο 6 (1) (1) (b) ΓΚΠΔ.

2. Αναλυτικά Cookies – Cookies Απόδοσης
Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να συλλέξουμε ανώνυμα δεδομένα για τη συμπεριφορά χρήσης των επισκεπτών μας. Έπειτα, αξιολογούμε αυτά τα δεδομένα με στόχο να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και να σας ενημερώσουμε για ενδιαφέρουσες προσφορές για παράδειγμα. Η νόμιμη βάση είναι το Άρθρο 6 (1) (1) (f) ΓΚΠΔ που βασίζεται στο νόμιμο ενδιαφέρον μας για το σχεδιασμό με βάση τις ανάγκες και τη συνεχή βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας.

3. Λειτουργικά Cookies
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες λειτουργικότητες της ιστοσελίδας μας, π.χ. για να προσφέρουμε μια βελτιωμένη ροή πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας και να σας δείξουμε προσωποποιημένα δεδομένα και σχετικές πληροφορίες. Η νόμιμη βάση είναι το Άρθρο 6 (1) (1) (f) ΓΚΠΔ, που στηρίζεται στο νόμιμο ενδιαφέρον μας για το σχεδιασμό με βάση τις ανάγκες και τη συνεχή βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας.

Οι ρυθμίσεις των cookies μπορούν να αλλάξουν σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης ξεχωριστά.

Κάθε πρόγραμμα περιήγησης (π.χ. Internet Explorer ™, Chrome™, Firefox™, Safari™ ή Opera™) διαφέρει στον τρόπο που διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις των cookies. Η διαχείριση περιγράφεται στο βοηθητικό μενού του κάθε προγράμματος περιήγησης και εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies.

Google Double Click Cookie

Ως μέρος της εφαρμογής Google Analytics (δείτε παρακάτω) αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης το επονομαζόμενο DoubleClick cookie, το οποίο επιτρέπει στον περιηγητή σας να είναι αναγνωρίσιμος όταν επισκέπτεστε άλλες ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με την επίσκεψη σε αυτή την ιστοσελίδα μεταφέρονται σε έναν server της Google στην Αμερική και αποθηκεύεται εκεί. Η διεύθυνση IP θα γίνει πιο μικρή ενεργοποιώντας την ανωνυμία IP σε αυτή την ιστοσελίδα πριν τη μετάδοση στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις θα μεταδίδεται η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν server της Google στην Αμερική και θα μικραίνει εκεί. Η ανώνυμη διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης σας ως μέρος της Google Analytics δε θα ενσωματώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με στόχο την συμπλήρωση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας. Επιπλέον, η Google πιθανόν θα μεταδώσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο ή μέχρι το σημείο εκείνο που ο τρίτος επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους της Google. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τη Google κάνοντας την αντίστοιχη ρύθμιση στην ιστοσελίδα της Google. Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν επίσης να απενεργοποιήσουν τη χρήση cookies από τρίτους μπαίνοντας στην σελίδα απενεργοποίησης στη σελίδα διαφήμισης δικτύου. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε την εγκατάσταση των cookies χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ρύθμιση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας. Προσοχή όμως! Αν το κάνετε αυτό, πιθανόν δε θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Google Tag Manager

Χρησιμοποιούμε επίσης Google Tag Manager για τη διαχείριση των διαφημιστικών υπηρεσιών μας που στηρίζονται στη χρήση. Το Tool Tag Manager από μόνο του είναι ένας τομέας χωρίς cookie και δεν συλλέγει κανένα δεδομένο που σχετίζεται με το άτομο. Αντίθετα, το εργαλείο αυτό ενεργοποιεί άλλες καρτέλες οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να συλλέξουν δεδομένα (βλέπε παραπάνω). Αν έχετε απενεργοποιήσει σε επίπεδο τομέα ή σε επίπεδο cookie, αυτό θα παραμείνει για όλες τις καρτέλες εντοπισμού που εφαρμόζονται με το Google Tag Manager.

Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Αποθηκεύουμε όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε σε εμάς κατά τη διάρκεια μιας demo αιτήσεως (επίσης αν διακοπεί η συνεδρία) κι αν θέλετε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και/ή να κάνετε χρήση αυτών. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας παρέχετε το όνομα, τη διεύθυνση, το e-mail σας και τον αριθμό τηλεφώνου όταν αγοράζετε και/ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή όταν αγοράζετε ένα προϊόν. Αν αγοράζετε μια συνδρομή στις υπηρεσίες μας, κάνετε εγγραφή στο newsletter, αγοράζετε και/ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή χρησιμοποιείτε την εξυπηρέτηση πελατών ή την τεχνική υποστήριξη, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε μια φόρμα και να σας υποδείξουμε να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση, το email σας και τον αριθμό τηλεφώνου. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας.

Δήλωση Απορρήτου για τη Χρήση του Google +1

Συλλογή και μεταφορά πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google +1 για να δημοσιεύσετε πληροφορίες σε όλο τον κόσμο. Το κουμπί Google +1 επιτρέπει σε εσάς και σε άλλους χρήστες να λαμβάνουν προσωποποιημένο υλικό από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει τις πληροφορίες που έχετε δώσει +1 στο περιεχόμενο καθώς και τις πληροφορίες για τη σελίδα που βλέπατε όταν πατήσατε το +1. Οι +1 δραστηριότητες σας μπορεί να εμφανίζονται ως αναφορές μαζί με το όνομα του προφίλ και τη φωτογραφία σας στις υπηρεσίες της Google, όπως στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στο προφίλ σας στη Google, ή σε άλλα μέρη στις ιστοσελίδες και σε διαφημίσεις στο Ίντερνετ. Η Google καταγράφει πληροφορίες για τις +1 δραστηριότητες σας με στόχο να βελτιώσει τις υπηρεσίες της Google για εσάς και τους άλλους. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google +1, χρειάζεστε ένα δημόσιο προφίλ στη Google που είναι ορατό παγκοσμίως και περιέχει τουλάχιστον το όνομα που έχετε επιλέξει για το προφίλ σας. Αυτό το όνομα χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες της Google. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτό το όνομα μπορεί επίσης να αντικαταστήσει ένα άλλο όνομα που έχετε χρησιμοποιήσει όταν μοιράζεστε περιεχόμενο μέσω του λογαριασμού σας στη Google. Η ταυτότητα του προφίλ στη Google μπορεί να φανερωθεί σε χρήστες που γνωρίζουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή έχουν άλλες πληροφορίες για εσάς. Χρήση δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί: Πέρα από τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα δήλωση απορρήτου της Google. Η Google μπορεί να δημοσιεύσει συνολικές στατιστικές για τις +1 δραστηριότητες των χρηστών ή θα τις μεταφέρουν σε χρήστες και συνεργάτες, όπως είναι οι εκδότες, οι διαφημιστές ή οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες.

Δήλωση Απορρήτου για τη Χρήση του Twitter

Λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter είναι ενσωματωμένες στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται από την Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Όταν χρησιμοποιείτε το Twitter και τη λειτουργία “Retweet”, οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε συνδέονται με το λογαριασμό σας στο Twitter και αποκαλύπτονται σε άλλους χρήστες. Τα δεδομένα μεταφέρονται επίσης στο Twitter. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι εμείς, ως πάροχος της ιστοσελίδας, δε λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των δεδομένων που έχουν μεταδοθεί ή για τη χρήση τους από το Twitter. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter στο http://twitter.com/privacy. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων στο Twitter από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού στο http://twitter.com/account/settings

Δήλωση Απορρήτου για τη Χρήση του LinkedIn

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πρόσθετα (plug-ins) του κοινωνικού δικτύου LinkedIn, ή της LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως “LinkedIn”). Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα της LinkedIn από το λογότυπο ή το κουμπί «Προτείνω». Να έχετε υπόψη σας ότι το πρόσθετο δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης σας και του server της LinkedIn όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Η LinkedIn επομένως λαμβάνει πληροφορίες ότι η διεύθυνση IP σας έχει επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας. Αν πατήσετε στο κουμπί της LinkedIn «Προτείνω» ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στη LinkedIn, μπορείτε να συνδέσετε περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας στο προφίλ σας στη LinkedIn. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπετε στη LinkedIn να εκχωρήσει την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας σε εσάς ή στο λογαριασμό χρήστη που έχετε. Να έχετε υπόψη σας ότι δε λαμβάνουμε καμία πληροφορία σχετικά με το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταφέρονται ή για τη χρήση τους από τη LinkedIn. Στη LinkedIn μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή των δεδομένων και τις νομικές επιλογές σας καθώς και τις επιλογές ρυθμίσεων. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

Facebook Retargeting

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρόσθετα του κοινωνικού δικτύου facebook.com, το οποίο διευθύνει η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Τα πρόσθετα αναγνωρίζονται με ένα λογότυπο του Facebook ή με το πρόσθετο “Facebook Social Plug-in”. Αν αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σελίδα στην ιστοσελίδα μας που περιέχει τέτοια πρόσθετα, το πρόγραμμα περιήγησης σας δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με τους servers του Facebook. Το περιεχόμενο του πρόσθετου μεταφέρεται από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης σας και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα από το Facebook. Ενσωματώνοντας τα πρόσθετα, το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα στην ιστοσελίδα μας. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να συνδέσει την επίσκεψη στο λογαριασμό σας στο Facebook. Όταν συναντάτε τα πρόσθετα, για παράδειγμα το κουμπί «Μου αρέσει» ή δημοσιοποιείτε ένα σχόλιο, αυτή η πληροφορία θα μεταφερθεί από το πρόγραμμα περιήγησης σας απευθείας στο Facebook και θα αποθηκευτεί εκεί. Ο σκοπός και ο στόχος της συλλογής δεδομένων καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook και τα αντίστοιχα δικαιώματα σας και οι επιλογές ρυθμίσεων για να προστατέψετε το απόρρητο σας μπορείτε να τα βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook. Αν δεν επιθυμείτε το Facebook να συλλέγει δεδομένα για εσάς από την ιστοσελίδα μας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook πριν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Δεν έχουμε καμία επιρροή στον σκοπό των δεδομένων που συλλέγει το Facebook χρησιμοποιώντας αυτό το πρόσθετο κι επομένως ενημερώνουμε τους χρήστες μας σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε. Ο σκοπός και ο στόχος της συλλογής δεδομένων καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook και τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις επιλογές ρυθμίσεων για να προστατέψετε το απόρρητο σας μπορείτε να τα βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Χρήση της Google Analytics με στόχο την Ανάλυση του Ίντερνετ

Μπορεί να αποφύγετε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις για το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, να έχετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, πιθανόν να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας.

Κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο για το πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την Google από το να συλλέξει τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από το cookie που σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να αποτρέψετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

Ως μια εναλλακτική στο πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να πατήσετε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποτρέψετε τη Google Analytics να συλλέξει τα δεδομένα σας σε αυτή την ιστοσελίδα στο μέλλον. Αν το κάνετε αυτό, ένα cookie εξαίρεσης αποθηκεύεται στην συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies, πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο πάλι.

Στέλνοντας ένα Αίτημα Επικοινωνίας

Συλλέγουμε δεδομένα που σχετίζονται με το άτομο εάν τα υποβάλλετε εθελοντικά επικοινωνώντας μαζί μας ή κάνοντας εγγραφή στις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για να σας προσφέρουμε τις επιθυμητές πληροφορίες ή υπηρεσίες, δηλαδή μόνο οι πληροφορίες και τα δεδομένα που είναι πραγματικά απαραίτητα για να απαντήσουμε στο ερώτημα σας ή να επεξεργαστούμε τη συμβατική σχέση θα αποθηκευθούν και θα επεξεργαστούν. Η νόμιμη βάση είναι το Άρθρο 6 παράγραφος 1 κείμενο b ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας θα διαγράφονται αυτόματα μετά την πλήρη επεξεργασία του αιτήματος σας, εκτός αν χρειαζόμαστε ακόμη το αίτημα σας για την υλοποίηση των συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεων.

Live-Chat-Tool Intercom

Αν χρησιμοποιείτε το Live-Chat-Tool για να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα δεδομένα που εισάγετε εθελοντικά (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μήνυμα) θα αποθηκευτούν και θα επεξεργαστούν από τον πάροχο υπηρεσιών μας, την Intercom Inc., αποκλειστικά για να απαντήσουμε στο αίτημα σας και στη συνέχεια θα διαγραφούν. Η Intercom Inc. είναι πιστοποιημένη από μόνη της σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της Ευρώπης-Αμερικής και της Ελβετίας-Αμερικής. Για επιπλέον πληροφορίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Policy. Η Intercom δε θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που εισάγετε για άλλους σκοπούς.

12. Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική. Αν κάνουμε σημαντικές αλλαγές σε αυτή την πολιτική, θα τις κοινοποιήσουμε στην ιστοσελίδα μας ή θα σας ενημερώσουμε για να έχετε την ευκαιρία να ελέγξετε αυτές τις αλλαγές πριν εφαρμοστούν. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μας μετά την κοινοποίηση των αλλαγών ή την ενημέρωση των πιθανών αλλαγών στην πολιτική σημαίνει ότι τις δέχεστε και συμφωνείτε στην ενημερωμένη εκδοχή τους.

13. Επιπλέον Αποκαλύψεις

Εκτός από τα παραπάνω, θα αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στους παρακάτω συνεργάτες και υπό τις ακόλουθες περιστάσεις:

α. Σε τρίτους, δηλαδή εν ενεργεία παρόχους, συμβούλους και άλλους παρόχους υπηρεσιών για να τους βοηθήσουμε να παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας,

β. Σε θυγατρικές εταιρείες της eKomi και άλλες εταιρείες μέσα στην ομάδα της eKomi,

γ. Για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και να ανταποκριθούμε σε νομικές αγωγές και πράξεις (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε κλητεύσεις ή δικαστικές εντολές) ή σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές,

δ. Για να ασχοληθούμε με ρυθμιστικούς φορείς και κυβερνητικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων είναι η Υπηρεσία Εμπορικών Προτύπων, η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών και ο Δανέζικος Αντιπρόσωπος Καταναλωτών, για να συνεργαστούμε αναφορικά με έρευνες ή παράπονα,

ε. Σε τρίτους σε σχέση με την εφαρμογή των Όρων Χρήσης και Πολιτικών μας,

στ. Σε τρίτους για να προστατεύσουμε την επιχείρηση μας ή τις θυγατρικές μας εταιρείες,

ζ. Σε τρίτους για να μας επιτρέψουν να ωφεληθούμε από οποιαδήποτε λύση προσφέρεται και να περιορίσουμε οποιαδήποτε ζημία μπορεί να έχουμε,

η. Σε τρίτους για να ερευνήσουμε υποτιθέμενες ή πραγματικά ανάρμοστες ενέργειες, όπως είναι η απάτη ή η κατάχρηση της ιστοσελίδας μας, να τις αποτρέψουμε ή να λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπιση τους,

θ. Σε τρίτους σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης, κοινοπραξίας, ανάθεσης, μεταφοράς ή άλλης πώλησης όλων ή μέρους των επιχειρήσεων μας ή της περιουσίας μας (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που έχουν σχέση με χρεωκοπία ή παρόμοια αγωγή).

14. Πληροφορίες για Αιτούντες στην eKomi

Όταν κάνετε αίτηση για δουλειά στην eKomi, οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται ως μέρος της διαδικασίας των αιτήσεων. Τα δεδομένα που υποβάλλετε σε εμάς μέσα στην αίτηση σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της συμπλήρωσης των κενών θέσεων και την εξέταση και επεξεργασία της αίτησης σας μέσα σε αυτό το κείμενο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης αναφορικά με την δουλειά που έχει δημοσιοποιηθεί, αυτά τα δεδομένα θα μπλοκαριστούν για να μη χρησιμοποιηθούν περαιτέρω και θα διαγραφούν μετά τη λήξη των κανονισμών της συγκεκριμένης αποθήκευσης, εκτός κι εάν έχετε συμφωνήσει εγγράφως ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για μελλοντική επικοινωνία. Χρησιμοποιούμε το εργαλείο αξιολόγησης Plum.io (https://plum.io/) για την πρόκριση των αιτούντων. Η Plum.io είναι υπεύθυνη για αυτό το περιεχόμενο. Η συμμετοχή στο Εργαλείο Αξιολόγησης είναι εθελοντική.

15. Χρόνος Αποθήκευσης

Είναι θέμα αρχής να αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσο χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις για τις οποίες έχουμε συλλέξει τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, διαγράφουμε τα δεδομένα αμέσως, εκτός αν τα χρειαζόμαστε μέχρι τη λήξη του θεσμοθετημένου χρονικού περιορισμού για αποδείξεις που έχουν σχέση με δημόσιους ισχυρισμούς ή με θεσμοθετημένες προϋποθέσεις αποθήκευσης.

Για αποδεικτικά στοιχεία, πρέπει να διατηρήσουμε τις πληροφορίες του συμβολαίου για τρία χρόνια από το τέλος του χρόνου κατά το οποίο η επιχειρηματική μας σχέση με εσάς ολοκληρώνεται. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός μετά τη λήξη αυτής της θεσμοθετημένης περιόδου παραγράφεται.

Ακόμη και μετά από αυτό, μερικές φορές πρέπει να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για λόγους λογιστικής. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό εξαιτίας των υποχρεώσεων για προβολή νόμιμων τεκμηρίων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τον Γερμανικό Κώδικα Διαφημίσεων, τον Κώδικα Φορολογίας, τον Νόμο για Τράπεζες, το Νόμο για Ξέπλυμα Χρημάτων και την Εμπορική Πράξη Ασφαλείας. Οι προθεσμίες για την αποθήκευση των εγγράφων είναι δύο με δέκα χρόνια.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς οποιαδήποτε στιγμή. Ως μέρος της παροχής πληροφοριών, θα εξηγήσουμε την επεξεργασία δεδομένων και θα σας παρέχουμε μια επισκόπηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί για εσάς. Αν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε εμάς είναι λανθασμένα ή δεν είναι ενημερωμένα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση αυτών των πληροφοριών. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Αν η διαγραφή δεν είναι δυνατή μέσω εξαίρεσης λόγω άλλων κανονισμών, τα δεδομένα θα μπλοκαριστούν ώστε να είναι διαθέσιμα μόνο για αυτό το νόμιμο λόγο. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα αν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι λανθασμένες. Έχετε επίσης το δικαίωμα για μεταφορά δεδομένων. Θα σας στείλουμε ένα ψηφιακό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτημα σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας όπως περιγράφονται εδώ, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε στις παραπάνω επαφές. Αυτό ισχύει επίσης αν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφα ή εγγυήσεις για να σας αποδείξουμε την επαρκή προστασία δεδομένων.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να έρθετε σε αντίθεση με την επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στο Άρθρο 6 παράγραφος 1 κείμενο e ή f σύμφωνα με τους ΓΚΠΔ. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να κάνετε παράπονα στον Οργανισμό Επιθεωρητών για την Προστασία Δεδομένων που είναι υπεύθυνος για εμάς. Μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό το δικαίωμα με μια αρχή επίβλεψης στο Κράτος Μέλος της κατοικίας σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της υποτιθέμενης παραβίασης. Στο Βερολίνο, τα κεντρικά γραφεία της eKomi είναι η κατάλληλη εποπτική αρχή: Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.

17. Δικαίωμα ανάκλησης και αντίθεσης

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 (2) των ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει οποιαδήποτε στιγμή. Ως αποτέλεσμα, δε θα συνεχίσουμε την επεξεργασία δεδομένων που βασίζονται σε αυτή τη συγκατάθεση στο μέλλον. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε γίνει σύμφωνα με τη συγκατάθεση που μας είχατε δώσει πριν την ανακαλέσετε. Όσο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση νόμιμων ενδιαφερόντων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 κείμενο f ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το Άρθρο 21 ΓΚΠΔ να έρθετε σε αντίθεση με την επεξεργασία των δεδομένων σας και να μας δώσετε τους λόγους που προκύπτουν από αυτή την κατάσταση και ότι, κατά τη γνώμη σας, αυτό ανταποκρίνεται στα νόμιμα ενδιαφέροντα σας. Αν αφορά μια αντίθεση απέναντι στην επεξεργασία δεδομένων για λόγους απευθείας διαφήμισης, έχετε ένα γενικό δικαίωμα αντίθεσης, το οποίο εφαρμόζεται χωρίς την υπόδειξη λόγων. Αν θα θέλατε να ασκήσετε το δικαίωμα σας για ανάκληση ή αντίθεση, αρκεί να στείλετε ένα ανεπίσημο μήνυμα στις επαφές που αναφέρονται παραπάνω.