ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ανανεώθηκε στις 22/05/2018Η eKomi Holding GmbH (‘eKomi’) αναπτύσσει και διαχειρίζεται επαγγελματικά προϊόντα συγκέντρωσης, βαθμολογίες και συστήματα ανατροφοδότησης (το Σύστημα Αξιολόγησης της eKomi’) καθώς και άλλες υπηρεσίες «Software as a Service» (SaaS). Υπογράφοντας το δελτίο παραγγελίας, η εταιρεία που αναφέρεται στο δελτίο (στο εξής θα αποκαλείται ‘Εταιρεία’) συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη συμφωνία μεταξύ της eKomi και της Εταιρείας.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.1. Για την επιχειρηματική σχέση μεταξύ της eKomi και της Εταιρείας στη σύναψη συμβολαίων (‘συμβόλαια eKomi’), μόνο οι παρακάτω γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν στην εκδοχή τους που είναι έγκυρη την ώρα σύναψης του συμβολαίου, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό μεταξύ της eKomi και της εταιρείας.

 

1.2. Δεν ισχύουν αποκλίνουσες προϋποθέσεις της εταιρείας εκτός εάν η eKomi συμφωνεί ρητά για την ισχύ τους εγγράφως.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. Ο αξιολογητής είναι ένα φυσικό πρόσωπο που έχει συνάψει συμφωνία τελικού χρήστη με την Εταιρεία, είτε για λογαριασμό δικό της είτε για λογαριασμό κάποιου τρίτου, και υποβάλλει, έχει υποβάλλει ή έχει το δικαίωμα να κάνει μια αξιολόγηση (‘πιθανός αξιολογητής’).

 

2.2. Η κριτική με βάση τις συναλλαγές είναι μια υποκειμενική αξιολόγηση βασισμένη στην προσωπική εμπειρία ενός αξιολογητή και παρέχεται μέσω του συστήματος αξιολόγησης της eKomi, η οποία

 • συνδέεται με τη σύναψη μιας συμφωνίας τελικού χρήστη με την Εταιρεία, την εκτέλεση, τη λήξη, την ανατροπή και/ή την εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με την παρούσα συμφωνία τελικού χρήστη (‘Κριτική Εμπόρου), και/ή
 • συνδέεται με τα προϊόντα της Εταιρείας, τις υπηρεσίες ή άλλες εμπειρίες που έχει αποκτήσει ο αξιολογητής από την Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία τελικού χρήστη (‘Κριτική Προϊόντος).

Αποτελείται από ένα σύστημα αξιολόγησης βασισμένο στα αστέρια κι ένα σχόλιο, και μπορεί να περιέχει κι άλλα στοιχεία (όπως είναι οι φωτογραφίες και τα βίντεο) (‘συμπληρωματικά στοιχεία αξιολόγησης’).

2.3. Η κριτική που δεν βασίζεται στις συναλλαγές είναι μια υποκειμενική αξιολόγηση βασισμένη στην προσωπική εμπειρία που έχει υποβάλλει ένας αξιολογητής μέσω του συστήματος αξιολόγησης της eKomi, το οποίο

 • συνδέεται με την Εταιρεία, την εκτέλεση, τη λήξη, την ανατροπή και/ή την εξυπηρέτηση πελατών χωρίς να υπάρχει συμφωνία τελικού χρήστη (‘Κριτική Εμπόρου’), και/ή,
 • συνδέεται με τα προϊόντα της Εταιρείας, τις υπηρεσίες ή κάποια άλλη εμπειρία που έχει αποκτήσει ο αξιολογητής από την Εταιρεία χωρίς να υπάρχει συμφωνία τελικού χρήστη (‘Κριτική Προϊόντος’).
 • Μπορεί να αποτελείται από ένα σύστημα αξιολόγησης βασισμένο στα αστέρια κι ένα σχόλιο και μπορεί να περιέχει κι άλλα στοιχεία (όπως είναι οι φωτογραφίες και τα βίντεο) (‘συμπληρωματικά στοιχεία αξιολόγησης’).

2.4. Οι προϋποθέσεις της κριτικής & οι κανόνες επικοινωνίας περιλαμβάνουν τις αρχές, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να παρατηρηθούν από τον αξιολογητή για να μπορέσει να κάνει τις αξιολογήσεις μέσω του συστήματος αξιολόγησης της eKomi, τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

2.5. Η βάση δεδομένων της κριτικής είναι η βάση δεδομένων για όλες τις αξιολογήσεις των προμηθευτών ή των προϊόντων που συλλέγονται με βάση το συμβόλαιο της eKomi. Αν υπάρχουν πολλαπλοί λογαριασμοί που σχετίζονται με την Εταιρεία, το σύνολο των αξιολογήσεων που καταγράφονται σε σχέση με τον κάθε λογαριασμό θα θεωρείται ως μια αυτόνομη βάση δεδομένων αξιολόγησης.

 

2.6. Το σχόλιο της κριτικής είναι, ως μέρος της αξιολόγησης, η εκτίμηση του αξιολογητή σε μορφή κειμένου που συντάσσεται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης μαζί με τη βαθμολόγηση με αστέρια.

 

2.7. H σφραγίδα eKomi είναι μια γραφική αναπαράσταση του κύρους της Εταιρείας (‘Κύρος της eKomi’), η οποία χρησιμοποιεί ένα χρωματικό σύστημα για να παρουσιάσει τον μέσο όρο των βαθμολογήσεων της Εταιρείας τους τελευταίους 12 μήνες σε σχέση με τις προσφορές της. Η σφραγίδα eKomi εκδίδεται μόνο για αξιολογήσεις που βασίζονται στις συναλλαγές και δημιουργούνται χρησιμοποιώντας το σύστημα αξιολόγησης της eKomi ή μέσω μιας υπηρεσίας που συμφωνεί με το σύστημα αξιολόγησης της eKomi. Τα διαφορετικά χρώματα έχουν τις εξής σημασίες:

 • Απλή σφραγίδα:      Μέσος όρος αστεριών < 4.0 ή λιγότερες από 50 κριτικές
 • Χάλκινη σφραγίδα:        Μέσος όρος αστεριών 4.0 με 4.3
 • Ασημένια σφραγίδα:         Μέσος όρος αστεριών 4.4 με 4.7
 • Χρυσή σφραγίδα:           Μέσος όρος αστεριών 4.8 ή υψηλότερος

2.8. Το πιστοποιητικό σελίδας eKomi είναι μια ιστοσελίδα ειδικά για την εταιρεία που εμφανίζει την σφραγίδα eKomi, το τρέχον μέσο όρο αξιολόγησης (που βγαίνει αποκλειστικά από τις αξιολογήσεις που βασίζονται στις συναλλαγές), και τις παλαιότερες αξιολογήσεις της Εταιρείας.

 

2.9. Το eKomi widget είναι ένα γραφικό στοιχείο ιστοσελίδας που ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει μια γραφική αναπαράσταση της σφραγίδας eKomi σε συνδυασμό με μια τυχαία επιλεγμένη βαθμολόγηση ενός αξιολογητή και το τρέχον μέσο όρο αξιολόγησης. Το eKomi widget εκδίδεται μόνο για αξιολογήσεις που βασίζονται στις συναλλαγές και δημιουργούνται μέσω του συστήματος αξιολόγησης της eKomi ή μιας υπηρεσίας που συμφωνεί με το σύστημα αξιολόγησης της eKomi.

 

2.10. Η συμφωνία τελικού χρήστη είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ της Εταιρείας και του αξιολογητή για την αγορά ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας ή κάποιας άλλης εμπειρίας που ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της συμφωνίας μεταξύ της eKomi και της Εταιρείας.

 

2.11. Το σύστημα υποστήριξης πελάτη είναι ένα τμήμα της ιστοσελίδας της eKomi που προστατεύεται από κωδικούς και επιτρέπει στην Εταιρεία να δει τις κριτικές που υποβάλλονται σχετικά με την προσφορά της επιχείρησης και/ή τα προϊόντα/υπηρεσίες της, να διεξάγει ένα διάλογο με τους πελάτες, να σχολιάσει τα κείμενα στις κριτικές, να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις των λογαριασμών, και να κάνει λήψη κειμένων για να ενσωματώσει το eKomi widget και τη σφραγίδα eKomi κλπ.

 

2.12. Ο διάλογος με τον πελάτη είναι μια επικοινωνία που δεν δημοσιεύεται και μπορεί να ξεκινήσει σχολιάζοντας μια κριτική που έχει υποβληθεί. Δίνει στην εταιρεία την ευκαιρία να επικοινωνήσει με τον αξιολογητή για να συζητήσει την κριτική που έχει κάνει. Η συμμετοχή στον διάλογο αυτό είναι εθελοντική από την πλευρά του αξιολογητή.

 

2.13. Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη είναι περιεχόμενο (π.χ. κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, κλπ.) που λαμβάνει η eKomi από την Εταιρεία, τους αξιολογητές ή κάποιον τρίτο με σκοπό τη δημοσίευση του. Αυτό περιλαμβάνει σχόλια εκτίμησης και συμπληρωματικά στοιχεία αξιολόγησης, σχόλια της εταιρείας και απαντήσεις τρίτων σε αξιολογήσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες (‘κριτική τρίτων’). Και πάλι, ισχύουν οι αρχές, οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αξιολόγησης μέσω του συστήματος αξιολόγησης της eKomi, τις μπορείτε να βρείτε εδώ

 

2.14. Υπηρεσίες Software as a Service (‘SaaS’). Εδώ η eKomi ενεργεί ως πάροχος τεχνικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ελέγξει τη φύση της υπηρεσίας που έχει ζητηθεί για τη νομιμότητά της. Η eKomi δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτό. Ο σκοπός της υπηρεσίας και οι άλλες προϋποθέσεις ρυθμίζονται σε μια ειδική συμφωνία, η οποία συνάπτεται μαζί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 

2.15. Η αξιολόγηση με αστέρια, ως μέρος της συνολικής αξιολόγησης, είναι το σύστημα βαθμολόγησης του αξιολογητή που χρησιμοποιεί τα αστέρια και βασίζεται σε μια κλίμακα αξιολόγησης από το ένα ως το πέντε. Τα αστέρια έχουν την εξής σημασία:

 • 5 αστέρια     =     πολύ καλή
 • 4 αστέρια     =     καλή
 • 3 αστέρια     =     ικανοποιητική
 • 2 αστέρια     =     ανεπαρκής
 • 1 αστέρι      =     κακή

2.16. Ο μέσος όρος αξιολόγησης με αστέρια είναι ο υπολογιζόμενος μέσος όρος όλων των αξιολογήσεων με αστέρια που έχει γίνει τους τελευταίους 12 μήνες και αφορά μια επιχειρηματική προσφορά ή ένα προϊόν. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μόνο για αξιολογήσεις βασισμένες στις συναλλαγές που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας το σύστημα αξιολόγησης της eKomi ή μέσω μιας υπηρεσίας που συμφωνεί με το σύστημα της eKomi.

 

2.17. Η επιχειρηματική προσφορά είναι το portfolio του προϊόντος και της υπηρεσίας (π.χ. το online κατάστημα) της Εταιρείας που υπόκειται σε κριτικές εμπόρων σύμφωνα με τη σύμβαση της eKomi.

 

2.18. Το εταιρικό σχόλιο είναι ένας συμβολισμός που υποβάλλεται από την Εταιρεία και αφορά οποιαδήποτε βαθμολόγηση εμπόρου ή προϊόντος ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που παράγεται από τον χρήστη και δημοσιοποιείται στο πιστοποιητικό σελίδας της eKomi κάτω από την αξιολόγηση με τα σχόλια. Οι κανόνες επικοινωνίας της eKomi ισχύουν αντίστοιχα.

 

2.19. Το εταιρικό προϊόν είναι ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή κάποια άλλη εμπειρία που προσφέρεται από την Εταιρεία. Το προϊόν αυτό είναι το θέμα της κριτικής των προϊόντων που βασίζεται στην συμφωνία της eKomi, μέσω της οποίας δεν έχει σημασία αν η Εταιρεία είναι ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος ή εάν είναι προϊόν τρίτου, το οποίο προσφέρεται και διανέμεται από την Εταιρεία.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EKOMI

3.1. Ο ακριβής σκοπός των υπηρεσιών που παρέχονται από την eKomi βασίζεται στην προσφορά του συμβολαίου και στην αντίστοιχη περιγραφή της υπηρεσίας. Αλλαγές σε αυτές τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης επιτρέπονται μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση και των δύο συμβαλλόμενων.

 

3.2. Το σύστημα αξιολόγησης της eKomi παρέχεται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, με το μέσο ετήσιο όρο διαθεσιμότητας να φτάνει το 99%. Αυτό αποκλείει το χρόνο μη λειτουργίας λόγω συντήρησης και ενημέρωσης λογισμικού καθώς και τις φορές που το σύστημα της eKomi δεν είναι προσιτό μέσω διαδικτύου λόγω τεχνικών ή άλλων προβλημάτων που δεν είναι υπό τον έλεγχο της eKomi (ανωτέρα βία, υπαιτιότητα τρίτου, κλπ.). Αν η eKomi μπορεί να προβλέψει ότι ο χρόνος μη λειτουργίας λόγω συντήρησης και ενημέρωσης λογισμικού θα διαρκέσει περισσότερο από τρεις ώρες, τότε θα ενημερώσει την Εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν να ξεκινήσει η εν λόγω συντήρηση.

 

3.3. Στην περίπτωση που η Εταιρεία είναι σε θέση να περιλάβει ή να ενσωματώσει υπηρεσίες ή προσφορές από τρίτους σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της eKomi (‘Προσφορές Τρίτων’, π.χ. ενσωμάτωση προσφορών από τα Social Media, Google Feeds, κλπ.), ισχύει μόνο το τεχνικό κομμάτι για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης στις υπηρεσίες της eKomi. Οι προσφορές τρίτων προσφέρονται, παρέχονται και αιτιολογούνται από τους αντίστοιχους παρόχους τρίτων, και η eKomi δεν εγγυάται τη λειτουργικότητα τους και το πλαίσιο απόδοσής τους.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΗ,EKOMI WIDGETS, INTERFACE ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

4.1. Η eKomi παραχωρεί στην Εταιρεία την πρόσβαση στο σύστημα υποστήριξης πελατών για όσο διαρκεί η συμφωνία και παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το σύστημα υποστήριξης πελάτη. Το δικαίωμα αυτό δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται και περιορίζεται σύμφωνα με τον όρο της Συμφωνίας της eKomi.

 

4.2. Η πρόσβαση στο σύστημα υποστήριξης πελάτη χορηγείται μέσω διαπιστευτηρίων σύνδεσης που παρέχει η eKomi στην εταιρεία. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να διατηρήσει τα δεδομένα πρόσβασης και τους άλλους κωδικούς που παρέχονται από την eKomi απόρρητα από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα και να τα προστατέψει από την πρόσβαση και την κατάχρηση τρίτων. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την eKomi μόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες έχουν γίνει γνωστές σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.

 

4.3. Στο βαθμό που η eKomi παρέχει στην Εταιρεία προγράμματα για υπολογιστές, κωδικούς για προγράμματα, έγγραφα, διευκρινίσεις για το interface ή κάποιο άλλο υλικό, η eKomi παραχωρεί στην εταιρεία το απλό μη-μεταβιβάσιμο δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το συμβόλαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για αναπαραγωγή και δημόσια μετάδοση, το οποίο περιορίζεται στον όρο του συμβολαίου της eKomi, εάν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο στο πλαίσιο της συμβατικής χρήσης.

 

4.4. Η Εταιρεία δεν έχει την εξουσιοδότηση να κάνει αλλαγές σε προγράμματα υπολογιστών, κωδικούς προγραμμάτων, έγγραφα, διευκρινίσεις για το interface ή άλλο υλικό χωρίς αν έχει προηγηθεί η γραπτή συγκατάθεση της eKomi. Επιτρέπεται μόνο η ανασύνταξη των παρεχόμενων προγραμμάτων για υπολογιστές κι αυτή μόνο υπό τους αυστηρούς όρους της παραγράφου § 69 e των Γερμανικών Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (GCA), αλλά σε άλλες περιπτώσεις απαγορεύεται.

5. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ EKOMI

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις αρχές που αναφέρονται παρακάτω για τη διαχείριση των αξιολογήσεων και για το περιεχομένου που δημιουργείται από τον χρήστη στην eKomi:

 

5.1. Η eKomi αντιπροσωπεύει την επαγγελματική συγκέντρωση, διαχείριση και δημοσιοποίηση αυθεντικών κριτικών που αντιπροσωπεύουν την πραγματική εμπειρία των καταναλωτών. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η αυθεντικότητα των εκτιμήσεων των αξιολογητών είναι σημαντική και, επομένως, οι υποκειμενικές απόψεις των αξιολογητών πρέπει να γίνονται σεβαστές υπό το πρίσμα της ελευθερίας έκφρασης, εάν και στο βαθμό που οι αξιολογήσεις δεν παραβιάζουν τους κανόνες επικοινωνίας ή είναι παράνομες με κάποιον άλλο τρόπο. Αν μια αξιολόγηση είναι κατάλληλη ή όχι, πραγματική ή ακατάλληλη, δεν εξετάζεται ρητά και συνειδητά.

 

5.2. Η eKomi θα ελέγξει όλα τα καταχωρημένα σχόλια, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία αξιολόγησης, ανεξάρτητα από τα αστέρια που έχουν δοθεί, για να καθορίσει εάν συμφωνούν με τους όρους αξιολόγησης. Αν δεν υπάρχουν ενδείξεις παράβασης των προϋποθέσεων της αξιολόγησης, τότε οι αξιολογήσεις θα δημοσιεύονται απευθείας στο πιστοποιητικό σελίδας της eKomi.

 

5.3. Ο έλεγχος για παρανομία στα σχόλια της αξιολόγησης καθώς και σε άλλο περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη περιορίζεται σε προφανείς παρανομίες. Αποκλείεται η ευθύνη για μη προφανές παράνομο περιεχόμενο. Αυτό ισχύει επίσης για τη συμμόρφωση του περιεχομένου σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις, όπως είναι ο Νόμος για τη Διαφήμιση Ιατρικών Προϊόντων, επαγγελματικοί κανονισμοί, κλπ.

 

 

5.4. Εάν η eKomi ειδοποιηθεί από την Εταιρεία ή από κάποιον τρίτο ότι τα σχόλια ή κάποιο άλλο περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη παρέχει παράνομο υλικό, τότε η eKomi θα ελέγξει το περιεχόμενο αν η καταγγελία είναι αρκετά λεπτομερής για να μπορέσει να εντοπίσει εύκολα την παράβαση του νόμου. Ως μέρος της αξιολόγησης και στον βαθμό που αρμόζει στις περιστάσεις, η eKomi θα εξετάσει τα σχόλια των συμβαλλόμενων, αν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους. Ισχύει αντίστοιχα η παράγραφος 5.6.

 

5.5. Γενικά, το ακατάλληλο κομμάτι απομακρύνεται ενώ διατηρείται το υπόλοιπο περιεχόμενο. Σε περίπτωση απαράδεκτου περιεχομένου στα σχόλια αξιολόγησης, το περιεχόμενο αυτό διαγράφεται ή γίνεται δυσανάγνωστο, π.χ. τοποθετούνται τρία αστεράκια επάνω του (***), ενώ διατηρείται η βαθμολόγηση με τα αστέρια και το υπόλοιπο περιεχόμενο. Μπορεί να γίνει πλήρη διαγραφή της κριτικής, αν κριθεί κατάλληλο ή δικαιολογημένο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, ειδικά αν μια αρνητική αξιολόγηση αποδίδεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε ισχυρισμούς ότι τα σχόλια της αξιολόγησης αποδεικνύονται αναληθή ή πρέπει να αντιμετωπιστούν ως αναληθή.

 

5.6. Εάν, κατά τη γνώμη της eKomi, τα συμπληρωματικά στοιχεία αξιολόγησης παραβιάζουν τις προϋποθέσεις αξιολόγησης, δε θα δημοσιεύονται.

 

5.7. Διαφορετικά, οι αξιολογήσεις και το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη δε θα δημοσιεύεται ή θα διαγράφεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, εάν και στο βαθμό που:

5.7.1. η eKomi ή η Εταιρεία έχουν εντολές να το κάνουν λόγω δικαστικής απόφασης ή επίσημης εντολής,

 

5.7.2. η Εταιρεία ή ο αξιολογητής αναγκάστηκε να αφαιρέσει το περιεχόμενο ή έχει αφαιρεθεί περιεχόμενο λόγω δήλωσης παύσης του συμβολαίου, μέσω της οποίας η eKomi διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει τη δήλωση παύσης και τις περιστάσεις που οδήγησαν στην υποβολή της,

 

5.7.3. η eKomi έχει λόγους να πιστεύει ότι οι αξιολογήσεις οφείλονται σε καταχρηστικές πράξεις και/ή πράξεις χειραγώγησης από την Εταιρεία ή από τρίτους,

 

5.7.4. κατ’ εξαίρεση, υπάρχουν περιστάσεις όπου, κατά την εξέταση μιας ατομικής υπόθεσης, η διαγραφή ή η μερική διαγραφή φαίνεται κατάλληλη κατά τη διακριτική ευχέρεια της eKomi.

5.8. Η Εταιρεία πρέπει να ειδοποιήσει την eKomi για το υποτιθέμενο απαράδεκτο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τον χρήστη στέλνοντας email στο cfmlead@ekomi.de μόλις ενημερωθεί για το περιστατικό. Η eKomi δεν έχει καμία υποχρέωση προς την Εταιρεία να απαντήσει σε ένα παράπονο που κάνει η Εταιρεία, το οποίο λαμβάνει η eKomi 12 μήνες μετά τη δημοσίευση της εν λόγω κριτικής. Με βάση αυτό, η εταιρεία έχει υποχρέωση να ελέγχει τις αξιολογήσεις που γίνονται για την ίδια την Εταιρεία ή τα προϊόντα της.

 

5.9. Η eKomi μπορεί να επιτρέψει σε τρίτους να υποβάλλουν μια αξιολόγηση που σχετίζεται με μια συμφωνία τελικού χρήστη στέλνοντας έναν σύνδεσμο αξιολόγησης εάν ο τρίτος παρέχει κατάλληλες αποδείξεις ότι το συμβόλαιο έχει λήξει και ότι η αξιολόγηση για αυτή τη διαδικασία δεν τίθεται πλέον δημόσια, ή εάν ο αξιολογητής θέλει να αντικαταστήσει μια προηγούμενη αξιολόγηση. Ωστόσο, η eKomi δε θα στείλει σύνδεσμο αξιολόγησης αν η σύμβαση δεν εμπίπτει στην καθορισμένη ομάδα επιλογής που μπορεί να έχει συμφωνηθεί μεταξύ της eKomi και της Εταιρείας (Παράγραφος 5).

 

5.10. Σε περίπτωση διαγραφής ή μερικής διαγραφής των αξιολογήσεων, η eKomi μπορεί να δώσει στον αξιολογητή την ευκαιρία να αντικαταστήσει την αρχική του κριτική. Για αυτό το λόγο, ο αξιολογητής πρέπει να παρέχει το email του στη διαδικασία αξιολόγησης ή να επικοινωνήσει με την eKomi μέσω του πιστοποιητικού σελίδας. Η eKomi μπορεί επίσης να δώσει στους αξιολογητές την ευκαιρία να αλλάξουν την ήδη καταχωρημένη κριτική τους.

6. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

6.1.Οι κριτικές αποκτούνται συνήθως στέλνοντας μια πρόσκληση με σκοπό την αξιολόγηση. Μέσω αυτής της πρόσκλησης η Εταιρεία ή η eKomi εκ μέρους της Εταιρείας παρέχει στον πιθανό αξιολογητή έναν σύνδεσμο αξιολόγησης. (‘Πρόσκληση Αξιολόγησης’).

 

6.2. Η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την δυνατότητα αποστολής τέτοιων προσκλήσεων αξιολόγησης σε χρήστες, συγκεκριμένα για να αποκτήσει τις απαραίτητες δηλώσεις συγκατάθεσης για την προστασία δεδομένων και όλους τους σχετικούς νόμους (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται, του ανταγωνισμού, της διαφήμισης, της προστασίας δεδομένων και των νόμων για δίκαιο εμπόριο), για να καταγράψει την καταχώρηση αυτών των δηλώσεων συγκατάθεσης και να τις παρέχει στην eKomi μόλις τις ζητήσει. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μη ζητήσει από οποιονδήποτε πιθανό αξιολογητή να υποβάλλει κριτικές ή να του ζητηθούν από την eKomi αν, και στο βαθμό που, οι νόμιμες απαιτήσεις για μια τέτοια σύμβαση δεν υφίστανται.

 

6.3. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει τον αξιολογητή για τους κανόνες επικοινωνίας της eKomi και να επιβάλλει τη δέσμευση του σε αυτές τις οδηγίες. Κατόπιν αιτήματος, η εταιρεία πρέπει να παρέχει στην eKomi την αντίστοιχη απόδειξη για αυτό.

 

6.4. Οι σύνδεσμοι αξιολογήσεων που δημιουργούνται είναι έγκυροι για έξι μήνες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η eKomi μπορεί να απενεργοποιήσει τους συνδέσμους και να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταχωρήσεις.

 

6.5. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να δώσει σε όλους τους πιθανούς αξιολογητές την ευκαιρία να παρέχουν μια κριτική σε σχέση με τη σύμβαση τελικού χρήστη, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις. Με βάση αυτό δε μπορεί να γίνει μια τυχαία επιλογή πιθανών αξιολογητών. Εάν και στο βαθμό που ο πελάτης έχει την πρόθεση να δώσει την επιλογή αξιολόγησης μόνο σε ένα τμήμα πιθανών αξιολογητών (‘καθορισμένη ομάδα επιλογής’), απαιτείται προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από την eKomi. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να καθοριστεί η ομάδα πιθανών αξιολογητών, και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι εμφανή και ανιχνεύσιμα από την πλευρά του καταναλωτή στο πιστοποιητικό σελίδας.

 

6.6. Εάν οι υποχρεώσεις της κύριας υπηρεσίας του πιθανού αξιολογητή από την συμφωνία τελικού χρήστη (π.χ. πληρωμή τιμής αγοράς) παρέχονται πριν από αυτές τις Εταιρείας (π.χ. παράδοση αγαθών, προκαταβολή), ο αξιολογητής πρέπει να έχει την ευκαιρία να παρέχει μια κριτική πριν ή αμέσως μετά την εκτέλεση αυτών των υποχρεώσεων από τον πιθανό αξιολογητή. Αν ο φορέας εκπληρώσει την υποχρέωση της κύριας υπηρεσίας πριν ο πιθανός αξιολογητής παρέχει τη βαθμολογία (π.χ. αποστολή των προϊόντων), ο πιθανός αξιολογητής πρέπει να έχει την ευκαιρία να υποβάλλει μια αξιολόγηση πριν ή αμέσως μετά την παροχή της υπηρεσίας από την Εταιρεία.

 

6.7. Η αναδρομική ακύρωση της συμφωνίας τελικού χρήστη της Εταιρείας ή οποιαδήποτε λήξη υπηρεσιών δεν επηρεάζει το δικαίωμα συμμετοχής του αξιολογητή στην υποβολή σχολίων. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο αν η αναδρομική ακύρωση δεν προκλήθηκε από τον αξιολογητή.

 

6.8. Δε γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε αδικαιολόγητο είδος επιρροής του αξιολογητή, παραποίηση της αξιολόγησης και/ή του μέσου όρου της βαθμολογίας και οποιοδήποτε είδος προσβλητικής δομής της διαδικασίας αξιολόγησης. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να απέχει από:

6.8.1. την προσφορά προνομίων (εκπτώσεις στις τιμές, εκπτώσεις κατά την αγορά, κουπόνια, κλπ.) στους αξιολογητές ή στους πιθανούς αξιολογητές με σκοπό την υποβολή θετικής αξιολόγησης ή για τη μη έκδοση αρνητικών αξιολογήσεων,

 

6.8.2. την απειλή των αξιολογητών ή των πιθανών αξιολογητών με ποινές οποιουδήποτε είδους σε περίπτωση καταχώρησης αρνητικής αξιολόγησης,

 

6.8.3. την επιρροή της διαδικασίας βαθμολόγησης με οποιοδήποτε τρόπο ή τον σχεδιασμό της με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέψει ή να εμποδίσει την υποβολή αρνητικών αξιολογήσεων,

 

6.8.4. την αξιολόγηση από την ίδια την Εταιρεία για τον εαυτό της ή προσλαμβάνοντας άμεσα ή έμμεσα κάποιον τρίτο να το κάνει (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της Εταιρείας),

 

6.8.5. οποιαδήποτε άλλη επιρροή της διαδικασίας αξιολόγησης με χειριστικό τρόπο.

6.9. Για να αποφευχθεί η κατάσταση στην οποία μια επιλογή επηρεάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται να διακοπεί ή να παύσει η επιλογή αξιολόγησης κατά τη διάρκεια εφαρμογής του συμβολαίου με την eKomi χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή συγκατάθεση της eKomi. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει σε πιθανούς αξιολογητές την ευκαιρία να υποβάλλουν κριτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας με την eKomi. Σε περίπτωση τεχνικών διακοπών, η εταιρεία πρέπει να ειδοποιήσει την eKomi αμέσως.

 

6.10. Σύμφωνα με την παράγραφο 15, η Εταιρεία καλύπτει την eKomi για όλες τις ζημίες που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από τις παραγράφους 6.1 με 6.8.

 

6.11. Μετ’ επιφυλάξεως παντός δικαιώματος για την αναπάντεχη λήξη (βλέπε Παράγραφο 13.6) και μετ’ επιφυλάξεως παντός δικαιώματος για οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες, η eKomi μπορεί, στην περίπτωση που παραβιάζεται κάποια από τις παραγράφους 6.1 με 8, αμέσως να εμποδίσει τη διάθεση του widget και του πιστοποιητικού σελίδας της eKomi, να εμποδίσει την υποβολή περαιτέρω αξιολογήσεων, να αποσύρει το κύρος της eKomi και να εμποδίσει την πρόσβαση στο σύστημα υποστήριξης πελάτη.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EKOMI

7.1.Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η eKomi κατέχει όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα για το όνομα eKomi, το λογότυπο eKomi, την σφραγίδα eKomi και το πιστοποιητικό σελίδας.

 

7.2. Επιπλέον, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η eKomi δικαιούται όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης ως κατασκευαστής της βάσης δεδομένων σε ότι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τη βάση δεδομένων της αξιολόγησης. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, δημοσιοποίηση ή διανομή της βάσης δεδομένων της αξιολόγησης ή οποιουδήποτε άλλου τμήματος της χωρίς την συγκατάθεση της eKomi.

 

7.3. Για κριτικές που αφορούν τις συναλλαγές, η eKomi δίνει στην Εταιρεία το απλό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να αναπαράγει, διανέμει και δημοσιοποιήσει

 • το όνομα και τη μάρκα ‘eKomi’, το λογότυπο της eKomi, τη σφραγίδα της eKomi, την παρούσα εταιρική κατάσταση της eKomi (απλή, χάλκινη, ασημένια ή χρυσή) και το widget της eKomi, καθώς και
 • τη βάση δεδομένων αξιολόγησης, κάποια τμήματα αυτής, τις ατομικές αξιολογήσεις και το μέσο όρο αστεριών της Εταιρείας

 

(στο εξής θα αναφέρονται ως ‘στοιχεία της eKomi που βασίζονται στις συναλλαγές’) στην ιστοσελίδα της ίδιας της Εταιρείας και σε άλλες δραστηριότητες προώθησης των αγαθών και/ή των υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση. Δεν επιτρέπεται η χρήση στο πλαίσιο προσφορών που δεν έχουν σχέση με τις προσφορές της επιχείρησης χωρίς να υπάρχει προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από την eKomi.

7.4. Για αξιολογήσεις που δε βασίζονται στις συναλλαγές, η eKomi δίνει στην Εταιρεία το απλό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να αναπαράγει, διανέμει και δημοσιοποιήσει:

 • τις βάσεις δεδομένων αξιολόγησης, κάποια τμήματα αυτών των βάσεων δεδομένων ή ατομικές αξιολογήσεις,
 • (στο εξής θα αναφέρονται ως ‘στοιχεία της eKomi που δε βασίζονται στις συναλλαγές’) στην ιστοσελίδα της ίδιας της Εταιρείας και σε άλλες δραστηριότητες προώθησης των αγαθών και/ή των υπηρεσιών της Εταιρείας που σχετίζονται με τις αξιολογήσεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση στο πλαίσιο προσφορών που δεν έχουν σχέση με τις προσφορές της επιχείρησης χωρίς να υπάρχει προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από την eKomi. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στους καταναλωτές ότι οι αξιολογήσεις δε βασίζονται στις συναλλαγές,
 • • Τα στοιχεία που βασίζονται στις συναλλαγές αλλά και αυτά που δεν βασίζονται στις συναλλαγές αναφέρονται ως ‘στοιχεία της eKomi’.

7.5. Η ανωτέρω χορήγηση δικαιωμάτων υπόκειται σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παράγραφο 7.6. Οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που βρίσκονται στην παράγραφο 7.6 θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση λήξη των παραπάνω δικαιωμάτων.

 

7.6. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να

7.6.1. χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της eKomi αποκλειστικά ως μέρος ή σε σχέση με την προσφορά της Εταιρείας ή με προϊόντα που υπόκεινται στην συμφωνία της eKomi,

 

7.6.2. χρησιμοποιήσει την σφραγίδα της eKomi, το widget της eKomi, και τη βάση δεδομένων αξιολόγησης (και οποιαδήποτε μέρη αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών αξιολογήσεων) αποκλειστικά σε σχέση με την προσφορά της επιχείρησης ή τα αγαθά και/ή τις υπηρεσίες στις οποίες αναφέρονται οι αξιολογήσεις, καθώς και να δεσμευτεί να μην διαστρεβλώσει τα στοιχεία της eKomi που σχετίζονται με μια Εταιρεία σαν να σχετίζονται με μια υπηρεσία και το αντίστροφο. Όσον αφορά τις αξιολογήσεις των προϊόντων, επιτρέπεται η χρήση τους σε σχέση με παρόμοια προϊόντα εάν υπάρχει απόλυτη ισορροπία στο σχεδιασμό και αναφέρεται ρητά ότι το θέμα των αξιολογήσεων που παρουσιάζεται ήταν ένα παρόμοιο δομικά προϊόν,

 

7.6.3. μη χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της eKomi με παραπλανητικό ή προσβλητικό τρόπο,

 

7.6.4. να αντιπροσωπεύει πάντα το πραγματικό τρέχον σκορ και το μέσο όρο για την εμφάνιση του μέσου όρου των αστεριών και να χρησιμοποιεί πάντα τη σφραγίδα της eKomi σύμφωνα με την πραγματική τρέχουσα κατάσταση της eKomi,

 

7.6.5. να αναφέρει ξεκάθαρα, σε συνδυασμό με την παρουσίαση της σφραγίδας της eKomi και/ή τον μέσο όρο αστεριών, σε ποια κατάσταση ανταποκρίνεται αυτή η παρουσίαση (π.χ. ‘Υπάρχουσα κατάσταση στις: 01/08/2016’);

 

7.6.6. να μην κάνει καμία οπτική αλλαγή ή αλλαγή περιεχομένου στα στοιχεία της eKomi χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή συγκατάθεση από την eKomi και να μην τα συνδυάζει με άλλα λογότυπα,

 

7.6.7. να μην παρουσιάζει κείμενο σε σχέση με τα στοιχεία της eKomi, όπως είναι υποτιθέμενα αποσπάσματα από σχόλια αξιολόγησης, τα οποία δεν έχουν γίνει στην πραγματικότητα,

 

7.6.8. να παρουσιάζει αξιολογήσεις που αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια το τρέχον βαθμολογικό προφίλ,

 

7.6.9. να μη δημοσιεύει παράνομο, προκατειλημμένο, ρατσιστικό, σεξιστικό, πορνογραφικό ή βίαιο περιεχόμενο σε ιστοσελίδες ή άλλο μέσο στο οποίο ενσωματώνονται τα στοιχεία της eKomi,

 

7.6.10. να ειδοποιεί αμέσως την eKomi εγγράφως για οποιαδήποτε ένδειξη παράνομου περιεχομένου στα σχόλια.

7.7. Τα δικαιώματα που βρίσκονται στην Παράγραφο 3 λήγουν με το τέλος της συμφωνίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση τερματισμού λόγω παραβίασης ή εξαναγκασμού. Μετά τη λήξη της κύριας συμφωνίας, οποιαδήποτε διαφημιστική αναφορά στην eKomi είναι απαράδεκτη. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της eKomi και η βάση δεδομένων αξιολόγησης ή να προταθεί η ύπαρξη συνεχόμενης συμβατικής σχέσης μεταξύ της Εταιρείας και της eKomi μετά τη λήξη του συμβολαίου.

 

7.8. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη νόμιμη δυνατότητα εισαγωγής διαφημίσεων σε συνδυασμό με τις κριτικές (συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου παρουσίασης τους). Συγκεκριμένα, η Εταιρεία πρέπει να ελέγξει τη διαφήμιση για τη νομιμότητα της σύμφωνα με το νόμο ανταγωνισμού και διαφήμισης (π.χ. σύμφωνα με το Νόμο για τη Διαφήμιση Ιατρικών Προϊόντων).

 

7.9. Η Εταιρεία απαλλάσσει την eKomi από όλες τις ζημίες και/ή τους ισχυρισμούς τρίτων σύμφωνα με την Παράγραφο 15, οι οποίοι μπορεί να προκύπτουν από το γεγονός ότι η διαφήμιση (συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου) παραβιάζει τους θεσμούς. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από την Παράγραφο 6.

 

7.10. Μετ’ επιφυλάξεως παντός δικαιώματος στο δικαίωμα έκτατης λήξης (βλέπε Παράγραφο 13.6) και μετ’ επιφυλάξεως παντός δικαιώματος σε οποιαδήποτε καταγγελία για ζημία, η eKomi μπορεί, σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από την Παράγραφο 7.6, να αποτρέψει αμέσως τη διαθεσιμότητα του widget της eKomi και του πιστοποιητικού σελίδας της eKomi, να αποσύρει ή να περιορίσει την κατάσταση της eKomi και να αποτρέψει την υποβολή περαιτέρω βαθμολογήσεων.

8. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

8.1. Τα σχόλια για την εταιρεία μπορούν να τα δουν όλοι στο διαδίκτυο.

 

8.2. Το περιεχόμενο που απαγορεύεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αξιολόγησης δεν είναι αποδεκτό ούτε στα σχόλια για την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία δεσμεύεται να μην εμφανίσει περιεχόμενο, το οποίο παρενοχλεί, κάνει διακρίσεις, είναι αναληθές, απειλητικό, προσβλητικό, υβριστικό, συκοφαντικό, ρατσιστικό, βίαιο, χυδαίο, παραπλανητικό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παράνομο, καθώς και προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα που σχετίζονται με κάποιο άτομο μέσα στα σχόλια της Εταιρείας.

 

8.3. Η eKomi προσφέρει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους αξιολογητές μετά την υποβολή αξιολόγησης ενός διαλόγου με πελάτες εάν οι αξιολογητές έχουν αφήσει το email τους κατά τη διάρκεια της υποβολής μιας κριτικής για αυτό το σκοπό. Οι αξιολογητές δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο διάλογο με τους πελάτες και μπορούν να σταματήσουν αυτή την επικοινωνία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να αναφέρουν το λόγο.

 

8.4. Το περιεχόμενο που απαγορεύεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αξιολόγησης δεν είναι αποδεκτό ούτε στην επικοινωνία με τους πελάτες. Στο πλαίσιο διαλόγου με τον πελάτη, η Εταιρεία πρέπει να απέχει από το να επηρεάζει αδικαιολόγητα τον αξιολογητή και από το να χρησιμοποιεί τον διάλογο με τον πελάτη με απρεπή τρόπο. Οι παράγραφοι 6.8.1, 6.8.2 και 6.8.3 ισχύουν αντίστοιχα στα κείμενα του διαλόγου με τον πελάτη.

9. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EKOMI, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA

9.1. Η Εταιρεία παραχωρεί στην eKomi το βασικό (μη-αποκλειστικό), μη-μεταβιβάσιμο, γεωγραφικά απεριόριστο δικαίωμα να εμφανίζει το όνομα και το λογότυπο της Εταιρείας (ή, εάν αυτά είναι διαφορετικά από εκείνα της εταιρείας, το όνομα και το λογότυπο της προσφοράς/του προϊόντος της Εταιρείας) μέσα στην ιστοσελίδα της eKomi, και ιδιαίτερα στο πιστοποιητικό σελίδας της eKomi, για όσο διαρκεί η συμφωνία μαζί της.

 

9.2. Η Εταιρεία εγγυάται και υπόσχεται ότι η παραπάνω αναπαραγωγή του ονόματος ή του λογότυπου δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα τρίτου, συγκεκριμένα το εμπορικό σήμα, το σύμβολο και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και καλύπτει την eKomi, σύμφωνα με την Παράγραφο 15, από όλους τους ισχυρισμούς και τις ζημίες που μπορούν να προκύψουν από το γεγονός ότι η συμβατική χρήση του ονόματος ή του λογότυπου παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

 

9.3. Η Εταιρεία παραχωρεί στην eKomi το βασικό (μη-αποκλειστικό), μη-μεταβιβάσιμο, γεωγραφικά απεριόριστο δικαίωμα να εμφανίσει το όνομα και το λογότυπο της Εταιρείας(ή, εάν αυτά είναι διαφορετικά από εκείνα της εταιρείας, το όνομα και το λογότυπο της προσφοράς/του προϊόντος της Εταιρείας) μέσα σε διαφημίσεις.

 

9.4. Η eKomi έχει το δικαίωμα να παρέχει τις κριτικές στις υποστηριζόμενες μηχανές αναζήτησης και στα social media.

10. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

10.1. Στην αρχή του συμβολαίου, η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει άμεσα στην eKomi τεχνική εφαρμογή του συμβατικού προϊόντος και να παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα, επαφές επικοινωνίας και πληροφορίες.

 

10.2. Η Εταιρεία δεσμεύεται να ειδοποιήσει αμέσως την eKomi εγγράφως για οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στις πληροφορίες που παρέχονται την στιγμή της σύναψης του συμβολαίου (όνομα εταιρείας, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμός τηλεφώνου, email, κλπ.).

 

10.3. Η Εταιρεία δεσμεύεται να απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία είναι σχεδιασμένη με στόχο να απενεργοποιήσει, παραποιήσει ή περιπλέξει τη χρήση του συστήματος αξιολόγησης της eKomi για τον πελάτη.

 

10.4. Η εταιρεία πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την eKomi για οποιαδήποτε διακοπή και δυσλειτουργία του συστήματος αξιολόγησης της eKomi εγγράφως. Αν οι δυσλειτουργίες ή οι λειτουργικές αποτυχίες προκαλούνται από τις ενέργειες της Εταιρείας, η Εταιρεία πρέπει να πληρώσει για τις υπηρεσίες που απαιτούνται με σκοπό τη διόρθωση τους.

 

10.5. Αν η Εταιρεία παρέχει στην eKomi φωτογραφικό ή άλλο υλικό με στόχο την ενσωμάτωση τους στο σύστημα αξιολόγησης πελατών της eKomi (π.χ. φωτογραφίες του προϊόντος για να εμφανιστούν στις κριτικές του προϊόντος), εγγυάται και συμφωνεί ότι η συμβατική χρήση αυτού του υλικού από την eKomi, συγκεκριμένα η αντιγραφή και δημοσίευση τους, δεν παραβιάζει κανένα από τα δικαιώματα τρίτων, και συγκεκριμένα κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δευτερεύον δικαίωμα, την προσωπικότητα, το εμπορικό σήμα ή τα δικαιώματα σχεδιασμού. Η εταιρεία καλύπτει την eKomi, σύμφωνα με την Παράγραφο 15, από όλους τους ισχυρισμούς και από ζημίες που προκαλούνται από το γεγονός ότι η συμβατική χρήση των παρεχόμενων υλικών παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11.1. Αν η eKomi μεταδώσει τα προσωπικά δεδομένα πιθανών αξιολογητών με σκοπό να τους προσκαλέσει να υποβάλλουν Κριτικές, η συμβατική συλλογή δεδομένων, η επεξεργασία και η χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων από την eKomi γίνεται στο όνομα και εκ μέρους της Εταιρείας με βάση ένα συμβόλαιο για την επεξεργασία δεδομένων, η σύναψη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή αυτής της υπηρεσίας από την eKomi. Σε αυτό το βαθμό, η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σε αυτό το κείμενο σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση σε αυτούς τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων. Σε αυτό το βαθμό, ισχύει η Παράγραφος 6.2.

12. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

12.1. Ο όρος ‘Απόρρητες Πληροφορίες’ αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που έχουν σχέση με τις συναλλαγές που αφορούν το συμβαλλόμενο μέρος, συγκεκριμένα χρηματικές, τεχνικές, νομικές, οικονομικές, φορολογικές πληροφορίες, πληροφορίες για την επιχείρηση, το προσωπικό ή τη διοίκηση του άλλου συμβαλλόμενου που έχουν σχέση με τον ενδιαφερόμενο ή με μια εταιρεία που συνεργάζεται με αυτόν (§ 15 AktG) και οι οποίες θεωρούνται απόρρητες ή η εμπιστευτικότητα των οποίων προκύπτει από το υπό συζήτηση θέμα ή άλλες καταστάσεις.

 

12.2. Και τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τις πληροφορίες που αφορούν τον άλλο συμβαλλόμενο απόρρητες και να τις χρησιμοποιήσουν μόνο για την εκτέλεση αυτού του συμβολαίου και τον σκοπό που έχει συμφωνηθεί. Ο συμβαλλόμενος αποδέκτης δεν έχει καμία υποχρέωση να αποκαλύψει τις απόρρητες πληροφορίες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε τρίτους είτε προφορικά, γραπτά ή με άλλο τρόπο, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο μεταξύ των συμβαλλόμενων.

 

12.3. Και τα δύο μέρη συμφωνούν να διασφαλίσουν ότι όλοι οι υπάλληλοι και/ή εξωτερικοί συνεργάτες με πρόσβαση στις παραπάνω επιχειρηματικές συναλλαγές θα διατηρήσουν επίσης τις πληροφορίες απόρρητες.

 

12.4. Η υποχρέωση για εχεμύθεια σύμφωνα με την Παράγραφο 2 δεν ισχύει για πληροφορίες:

 • που είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί την ώρα της αποκάλυψης χωρίς να έχουν προκύψει από παραβίαση του απορρήτου από τον άλλο συμβαλλόμενο,
 • τις οποίες ο άλλος συμβαλλόμενος έχει ρητά εκχωρήση για αποκάλυψη εγγράφως,
 • τις οποίες ο άλλος συμβαλλόμενος έχει νόμιμα αποκτήσει χωρίς περιορισμούς που σχετίζονται με το απόρρητο από άλλες πηγές, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκάλυψη και η χρήση αυτών των απόρρητων πληροφοριών δεν παραβιάζει τις συμβατικές συμφωνίες, τους νόμιμους κανονισμούς ή τις επίσημες εντολές,
 • τις οποίες ο άλλος συμβαλλόμενος έχει δημιουργήσει από μόνος του χωρίς να έχει πρόσβαση στις απόρρητες πληροφορίες του πελάτη,
 • που πρέπει να αποκαλυφθούν λόγω θεσμικών απαιτήσεων, απαίτησης δημοσιοποίησης και/ή δημοσίευσης ή λόγω επίσημων εντολών. Στο βαθμό που επιτρέπεται, ο συμβαλλόμενος που έχει την υποχρέωση να το κάνει αυτό θα ενημερώσει τον άλλο συμβαλλόμενο όσο πιο σύντομα γίνεται και θα τον βοηθήσει όσο καλύτερα γίνεται να αποτρέψει την άρση απορρήτου.

13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΛΗΞΗΣ

13.1. Με στόχο τη σύναψη του συμβολαίου με την eKomi, η eKomi θα στείλει στην εταιρεία μια γραπτή προσφορά σε μορφή ολοκληρωμένου δελτίου παραγγελίας καθώς και μια λεπτομερή περιγραφή των υπηρεσιών (στο έξης θα αναφέρεται ως ‘προσφορά συμβολαίου’).

 

13.2. Το συμβόλαιο της eKomi τίθεται σε ισχύ μόλις η eKomi λάβει το νόμιμο δελτίο παραγγελίας υπογεγραμμένο από την Εταιρεία. Η μεταφορά μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου, μέσω φαξ ή μέσω email (σκαναρισμένο αντίγραφο). Το συμβόλαιο ολοκληρώνεται με την αποδοχή της αίτησης από την eKomi. Ωστόσο, το συμβόλαιο της eKomi δεν τίθεται σε ισχύ αν η Εταιρεία έχει αλλάξει το περιεχόμενο του δελτίου παραγγελίας πριν καταχωρηθεί από την eKomi.

 

13.3. Εξαρτημένο σε συμφωνίες για το αντίθετο και ανεξάρτητα από την ημερομηνία που το συμβόλαιο της eKomi τίθεται σε εφαρμογή, το συμβόλαιο ξεκινήσει με την πλήρη τεχνική εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της eKomi στο σύστημα της Εταιρείας, όχι, όμως, αργότερα από 4 εβδομάδες μετά τη σύναψη του συμβολαίου με την eKomi, εκτός κι αν η καθυστέρηση στην εφαρμογή οφείλεται στην eKomi. Αν η εφαρμογή του συμβατικού προϊόντος δε μπορεί να εκπληρωθεί μέσα σε τέσσερις εβδομάδες μετά τη σύναψη συμβολαίου με την eKomi, εκτός κι αν η eKomi ευθύνεται, οι χρωστούμενες πληρωμές από την Εταιρεία θα γίνουν ακόμη κι αν η εταιρεία δε χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες.

 

13.4. Το συμβόλαιο της eKomi ολοκληρώνεται το λιγότερο μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, ξεκινώντας από το χρόνο σύναψης του συμβολαίου (Παράγραφος 13.3). Μπορεί να τερματιστεί και από τα δύο μέρη με προειδοποίηση ενός (1) μήνα πριν τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου των 12 μηνών. Αν δε δοθεί προειδοποίηση εντός αυτής της περιόδου, το συμβόλαιο θα παραταθεί αυτόματα για άλλους 12 μήνες.

 

13.5. Η λήξη πρέπει να υποβληθεί σε γραπτή μορφή (π.χ. Email). Η λήξη από την Εταιρεία μπορεί να ανακοινωθεί είτε στέλνοντας email στο cancellation@ekomi.co.uk, στέλνοντας γράμμα στην ‘eKomi Limited, Zimmerstr. 11, 10969 Berlin’ ή στέλνοντας φαξ στο ‘+49 30-2000 444 998’.

 

13.6. Και οι δύο συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα έκτακτης λήξης του συμβολαίου για σοβαρό λόγο. Η eKomi μπορεί να τερματίσει έκτακτα το συμβόλαιο αν:

 • η Εταιρεία παραβιάσει μια υποχρέωση από τις Παραγράφους 6.1 με 6.8 και 7.6,
 • η πληρωμή καθυστερεί δύο μήνες μετά την έκδοση τιμολογίου.

Σε περίπτωση έκτακτου τερματισμού από την eKomi, ολόκληρο το αντίτιμο του τιμολογίου θα χρεωθεί πλήρως μέχρι το τέλος του καθορισμένου από το συμβόλαιο χρόνου χρέωσης.

13.7. Η πώληση ή η εγκατάλειψη της προσφοράς της επιχείρησης και/ή η ίδια η Εταιρεία δεν επηρεάζει την ύπαρξη του συμβολαίου και δε δίνει το δικαίωμα να τερματιστεί η σύμβαση.

 

13.8. Μόλις λήξει το συμβόλαιο, η Εταιρεία χάνει αμέσως το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σύστημα αξιολόγησης και τα στοιχεία της eKomi. Πρέπει αμέσως να απέχει από περαιτέρω χρήση των στοιχείων της eKomi.

 

13.9. Ακόμη και μετά τη λήξη του συμβολαίου με την eKomi, η eKomi διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τις κριτικές που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το συμβόλαιο της eKomi για 12 μήνες μετά τη λήξη του συμβολαίου και να τις συνδέει με πλατφόρμες εξωτερικών συνεργατών (π.χ. Google).

14. ΤΙΜΕΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

14.1. Οι οφειλόμενες αμοιβές που πληρώνονται σύμφωνα με το συμβόλαιο της eKomi είναι καθαρά κέρδη συν τον ισχύοντα φόρο πωλήσεων (Γερμανία), αν αυτός ισχύει. Τα κέρδη αυτά θα πληρωθούν αμέσως μετά την έκδοση τιμολογίου από την eKomi. Η χρέωση γίνεται ηλεκτρονικά.

 

14.2. Η τιμολόγηση γίνεται ως προκαταβολή για όλη την περίοδο που έχει συμφωνηθεί στο συμβόλαιο τη στιγμή της εφαρμογής των υπηρεσιών της eKomi ή την στιγμή της ανανέωσης του συμβολαίου. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, η μέθοδος πληρωμής θα είναι με πάγια εντολή πληρωμής SEPA.Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες ηλεκτρονικές μορφές πληρωμής αφού έχουν εγκριθεί από την eKomi.

 

14.3. Οι εταιρείες επεξεργασίας πιστωτικών καρτών με τις οποίες συνεργάζεται η eKomi πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας PCI.

 

14.4. Αν η εταιρεία παραχωρεί στην eKomi μια εντολή SEPA για τις εισερχόμενες πληρωμές αποδοχών, η πληρωμή γίνεται μέσω είσπραξης από τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας από τη Novalnet AG, Gutenbergstraße 2, 85737 Ismaning, με ταυτότητα πιστωτή: DE53ZZZ00000004253. Η καταληκτική ημερομηνία της προειδοποίησης περιορίζεται σε μία ημέρα. Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια μέσω του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής τους.

 

14.5. Σε περίπτωση επιστροφής χρέωσης, η eKomi θα χρεώσει ένα αντίτιμο των 20 Ευρώ για κάθε επιστροφή χρέωσης στην Εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη μη-πληρωμή ή την ακύρωση της πληρωμής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν έχει προκληθεί ζημία ή ότι είναι χαμηλότερου κόστους από αυτή την πάγια χρηματική αμοιβή.

 

14.6. Η eKomi διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει επιπλέον αντίτιμα για συγκεκριμένες μεθόδους πληρωμής, όπως έχει συμφωνηθεί στα συμβόλαια eKomi.

 

14.7. Αν οι χρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί στο συμβόλαιο της eKomi αναφέρονται σε συμφωνημένες ποσότητες και αυτές οι ποσότητες ξεπερνιούνται κατά τη διάρκεια των συμφωνημένων χρονικών περιθωρίων, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να πληρώσει τις επιπλέον χρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί για αυτή την περίπτωση μετά την κατάλληλη καταγραφή από την eKomi.

 

14.8. Αν η εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώσει τα τιμολόγια που έχουν καθυστερήσει, είναι υποχρεωμένη να πληρώσει μια πάγια χρηματική αμοιβή των 40 ευρώ. Επιπλέον, η eKomi δικαιούται τους τόκους σε ποσοστό 9% επάνω από τα αντίστοιχα όρια τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, εκτός κι αν η Εταιρεία αποδείξει ότι η απώλεια των τόκων που προκλήθηκε από την eKomi είναι χαμηλότερη. Δεν αποκλείεται η διεκδίκηση επιπλέον αξιώσεων για ζημίες από την eKomi. Η πάγια χρηματική αμοιβή σύμφωνα με την πρόταση 1 θα ενεργοποιηθεί απέναντι σε οποιεσδήποτε χρωστούμενες ζημίες, στο βαθμό που η ζημία δικαιολογείται στα νόμιμα έξοδα.

 

14.9. Αυξήσεις στα έξοδα προσωπικού και στα υλικά, αυξήσεις στους φόρους και γενικά έξοδα οχημάτων, και αυξημένα έξοδα λόγω πληθωρισμού μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση στις τιμές παροχής υπηρεσιών. Ανεξάρτητα από τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι τιμές παροχής υπηρεσιών μπορούν να αυξηθούν κατά 5% μία φορά κάθε χρόνο εφαρμογής του συμβολαίου. Μια τέτοια αύξηση πρέπει να ανακοινώνεται 4 εβδομάδες νωρίτερα.

15. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Στο βαθμό που η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προσφέρει απαλλαγές στις παραπάνω παροχές, πρέπει να καλύψει την eKomi για όλες τις ζημίες και τους ισχυρισμούς που προκύπτουν εξαιτίας παραβίασης των υποχρεώσεων της από την ίδια την Εταιρεία. Αυτό περιλαμβάνει την αποζημίωση οποιωνδήποτε ισχυρισμών και απαιτήσεων εξωτερικών συνεργατών που διεκδικείται απέναντι στην eKomi ως αποτέλεσμα παραβίασης των καθηκόντων από την πλευρά της Εταιρείας, συμπεριλαμβανόμενης της αποζημίωσης για τα νόμιμα έξοδα υπεράσπισης.

16. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

16.1. Στο βαθμό που η eKomi παρέχει την εφαρμογή, εξατομίκευση και/ή υπηρεσίες προγραμματισμού για την Εταιρεία, η eKomi εγγυάται ότι τα τελικά αποτελέσματα δεν έχουν υλικά ελαττώματα. Μέσα στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης, η eKomi είναι υποχρεωμένη να εξερευνήσει τα μηνύματα σφαλμάτων και να απαλείψει τα ελαττώματα (διόρθωση). Η eKomi έχει το δικαίωμα να επιλέξει αντικατάσταση αντί για επισκευή.

 

16.2. Η ευθύνη σύμφωνα με την Παράγραφο 7.8 ισχύει επίσης στην περίπτωση που ο πελάτης ζητάει συγκεκριμένες ρυθμίσεις, τις οποίες η eKomi διεξάγει για την Εταιρεία σύμφωνα με την παραγγελία. Η eKomi δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για νόμιμη δυνατότητα εισαγωγής για τη χρήση αυτών των ρυθμίσεων που ζητούνται από τον πελάτη.

 

16.3. Σε περίπτωση που η eKomi εκτελεί τις εξατομικεύσεις και/ή τις υπηρεσίες προγραμματισμού στα συστήματα της Εταιρείας, αυτή η δραστηριότητα δε θα πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων στα συστήματα της Εταιρείας και στα εξαρτήματα του συστήματος (ειδικά στο λογισμικό). Σύμφωνα με την Παράγραφο 15, η εταιρεία καλύπτει την eKomi από όλους τους ισχυρισμούς και τις ζημίες που προκύπτουν από το ενδεχόμενο ότι η εξατομίκευση ή οι υπηρεσίες προγραμματισμού που ζητήθηκαν από την Εταιρεία παραβιάζουν τα δικαιώματα των εξωτερικών συνεργατών.

 

16.4. Αν προκύψουν λάθη στα αποτελέσματα απόδοσης που παραδίδει η eKomi, η εταιρεία θα τα αναφέρει αμέσως και θα δηλώσει ξεκάθαρα τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τον εντοπισμό των ελαττωμάτων. Σε περίπτωση που η eKomi δε μπορεί να επιδιορθώσει το ελάττωμα ή να κάνει μια σωστή παράδοση, θα παρέχει στην Εταιρεία εναλλακτικές. Στο βαθμό που αυτές κρίνονται λογικές για την Εταιρεία, θεωρούνται συμπληρωματική απόδοση.

 

16.5. Οι ισχυρισμοί για ελαττώματα – με εξαίρεση τους ισχυρισμούς για ζημίες – μπορούν να γίνουν μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Για ισχυρισμούς σχετικά με ζημίες, ισχύουν οι διατάξεις της Παραγράφου 17.

17. ΕΥΘΥΝΗ

17.1. Η eKomi είναι υπεύθυνη χωρίς περιορισμούς, σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις, μόνο σε περίπτωση συνεχούς ή γενικής αμέλειας, για τραυματισμό στα άκρα, απώλεια ζωής ή για υγεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελαττωματικών Προϊόντων και στο βαθμό εγγύησης που αναλαμβάνει η eKomi.

 

17.2. Σε περίπτωση μιας ελαφριάς αμελούς παραβίασης μιας υποχρέωσης που είναι απαραίτητη για την επιτυχία του σκοπού του συμβολαίου (που ονομάζεται συμβατική υποχρέωση υλικού), για παράδειγμα αρχικά η υλοποίηση οτιδήποτε βοηθάει στην σωστή εκτέλεση του συμβολαίου και στη συμμόρφωση της οποίας η Εταιρεία μπορεί να βασίζεται τακτικά, η ευθύνη περιορίζεται στο ποσοστό της ζημίας που είναι αναμενόμενο και τυπικό σύμφωνα με τη φύση της εν λόγω συναλλαγής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δε φέρει καμία ευθύνη, σύμφωνα τη διάταξη στο 17.1.

 

17.3. Ανεξάρτητα από το νόμιμο λόγο, η eKomi είναι υπεύθυνη στην περίπτωση της Παραγράφου 17.2 για άμεση αποκατάσταση που αφορά ζημία ιδιοκτησίας δίνοντας μέχρι και 25.000 ευρώ για κάθε περίπτωση ζημίας και για οικονομικές απώλειες μέχρι 10.000 ευρώ για κάθε περίπτωση ζημίας, χωρίς όμως να ξεπερνάει το ποσό των 100.000 σε έναν συμβατικό χρόνο.

 

17.4. Η eKomi δε φέρει ευθύνη για την απώλεια της βάσης δεδομένων της αξιολόγησης.

 

17.5. Η eKomi δε φέρει ευθύνη για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από παρόχους προσφορών τρίτων (Παράγραφος 3.3).

 

17.6. Κανένας από τους δύο συμβαλλόμενους δεν υποχρεούται να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σε περίπτωση ανωτέρας βίας και για όσο διαρκεί αυτή. Συγκεκριμένα, οι παρακάτω περιστάσεις θεωρούνται ανώτερη βία:

 • φωτιά/έκρηξη/πλημμύρα, που δεν είναι προβλέψιμα για τον συμβαλλόμενο
 • πόλεμος, επανάσταση, αποκλεισμός, εμπάργκο,
 • εργατική διαμάχη που διαρκεί περισσότερο από 6 εβδομάδες και δεν προκλήθηκε από τον συμβαλλόμενο με δόλο
 • τεχνικά προβλήματα με το ίντερνετ που δεν επηρεάζονται από τους συμβαλλόμενους.
 • Κάθε συμβαλλόμενος θα πρέπει να ειδοποιήσει τον άλλο εγγράφως σε περίπτωση κάποιου περιστατικού ανωτέρας βίας.

17.7. Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν και για την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, των πρακτόρων και των εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας

18. ΔΙΑΦΟΡΑ

18.1. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε τρίτους με βάση αυτή τη συμφωνία μόνο αν έχει προηγηθεί η συγκατάθεση της eKomi.

 

18.2. Η γλώσσα του συμβολαίου είναι τα Αγγλικά.

 

18.3. Τα συμβόλαια μεταξύ της eKomi και της Εταιρείας διέπονται από το νόμο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αποκλειόμενης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών.

 

18.4. Αρμόδιο για οποιαδήποτε διαμάχη προκύπτει από και σε συνδυασμό με τη συμβατική σχέση μεταξύ της eKomi και της εταιρείας είναι το Βερολίνο, Γερμανία.

 

18.5.. Αν κάποια διάταξη αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί αναποτελεσματική, οι υπόλοιπες διατάξεις δεν επηρεάζονται. Η αναποτελεσματική διάταξη θα αντικατασταθεί από μια άλλη που θα πλησιάζει περισσότερο το νόημα και τον σκοπό της άκυρης διάταξης με αποτελεσματικό τρόπο από νομικής άποψης.

 

18.6. Οι δηλώσεις και οι τροποποιήσεις που αφορούν το συμβόλαιο της eKomi και οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως. Η λήξη του συμβολαίου πρέπει να παρουσιάζεται εγγράφως. Η eKomi διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, καθώς και τις συνθήκες αξιολόγησης για καλό λόγο, συγκεκριμένα για να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες τεχνικές εξελίξεις, σε αλλαγές στη νομολογία ή άλλο παρόμοιο λόγο. Οι αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα πρέπει να γίνονται γνωστές στην Εταιρεία εγγράφως. Θεωρούνται εγκεκριμένες αν η Εταιρεία δεν αντιτίθεται σε αυτές μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη ενημέρωση της. Η eKomi θα αναφερθεί ξεκάθαρα σε αυτό στην κοινοποίηση των αλλαγών. Οι αλλαγές που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμβατική ισορροπία μεταξύ των συμβαλλόμενων απαιτούν την άμεση συγκατάθεση της Εταιρείας.